Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO NOVI NAČIN POSTAVLJANJA BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI


 U okviru projekta "Kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti" okončan je rad programera na izradi softverske aplikacije koja obezbeđuje tehničke pretpostavke da sudovi, tužilaštva i policija pri određivanju branilaca po službenoj dužnosti pozivaju isti telefon kol operatera u organizaciji advokatske komore. Ovaj projekat, program i nabavka opreme realizovani su uz značajnu pomoć Misije OEBS-a u Srbiji tokom saradnje sa Advokatskom komorom Srbije.

Sistem je zasnovan na striktnom poštovanju redosleda advokata na listi i obavezi svih državnih organa da prilikom određivanja advokata kontaktiraju kol centar advokatske komore. U narednom periodu biće obezbeđena podrška od strane Ministarstva pravde, Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva da svi branioci po službenoj dužnosti i privremeni zastupnici u Republici Srbiji ubuduće budu postavljani posredstvom kol centra advokatske komore. Očekuje se da ovaj novi sistem počne da funkcioniše od oktobra 2018. godine.

Prednosti kol centra su mnogobrojne. Svaki telefonski poziv se automatski beleži (koji organ poziva i koji je broj predmeta). Operater poziva advokata preko aplikacije koja je programirana da automatski poštuje redosled (bez mogućnosti bilo kakve manipulacije), a svaki telefonski poziv se beleži u sistemu (sa kojim advokatom je pokušano ostvarenje kontakta i sa kojim je ostvaren kontakt).

Svaki razgovor se automatski tonski snima i trajno čuva, čime će se omogućiti izrada periodičnih izveštaja o svim postavljenjima u određenom periodu, koji će biti javni.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 11.06.2018.