Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STANDARDIZACIJI: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE OSTVARIO PREDUSLOV ZA PUNOPRAVNO čLANSTVO U EVROPSKIM ORGANIZACIJAMA ZA STANDARDIZACIJU. DODATA JE I ODREDBA DA OBAVEšTENJE O POKRETANJU POSTUPKA ZA DONOšENJE SRPSKOG STANDARDA ILI SRODNOG DOKUMENTA, KAO I O STAVLJANJU NACRTA NA JAVNU RASPRAVU INSTITUT OBJAVLJUJE U SVOM GLASILU I NA SVOJOJ INTERNET STRANI


27. maja 2015. godine Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji, koji je stupio je na snagu 5. juna.

Jedan od osnovnih razloga za izmenu Zakona o standardizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 46/2015 - dalje: Zakon) bila je potreba za usklađivanjem sa Uredbom 1025/2012 Evropskog parlamenta i Saveta, kako bi Institut za standardizaciju Srbije ostvario još jedan preduslov za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC.

U novom Zakonu su, u skladu sa važećom evropskom uredbom, izmenjene postojeće i uvedene nove definicije određenih pojmova (standard, harmonizovani standard, nacionalni standard, nacrt standarda, srodni dokument, tehnička specifikacija, nacionalno telo za standardizaciju itd.). Takođe je precizirano da je Institut za standardizaciju Srbije jedino nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji.

  • Dodata je i odredba da obaveštenje o pokretanju postupka za donošenje srpskog standarda ili srodnog dokumenta, kao i o stavljanju nacrta na javnu raspravu Institut objavljuje u svom glasilu i na svojoj internet strani, čime će zainteresovanim stranama biti obezbeđen pristup ovim dokumentima.

Na taj način biće olakšano njihovo uključivanje u sve faze izrade i donošenja standarda i srodnih dokumenata. Poseban akcenat stavljen je na podsticanje aktivnog učešća malih i srednjih preduzeća u aktivnostima kako nacionalne, tako i evropske standardizacije. Ovim izmenama ispunjeni su svi zahtevi koji se odnose na transparentnost rada Instituta.

Dopunjen je i član 7 kojim se reguliše delatnost Instituta i kojim je sada predviđeno da Institut može da se bavi pružanjem stručne pomoći za primenu, odnosno ispunjavanje zahteva srpskih standarda, kao i poslovima sertifikacije. Ove poslove ne može obavljati za potrebe istog pravnog subjekta, što je definisano drugim stavom ovog člana, čime su ispunjeni zahtevi vezani za nepristrasnost i nezavisnost u obavljanju dodatnih delatnosti.

Prema novom zakonu Institut više nema obavezu da rešenje o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata objavljuje u "Službenom glasniku RS". Takve i slične informacije objavljivaće se na veb-sajtu Instituta i u njegovom službenom glasilu "ISS informacije".

Izvor: Institut za standardizaciju Srbije, 11.06.2015.