Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Produženje roka za podnošenje prijava na oglas za izbor predsednika suda i izbor sudija do 25. maja 2020. godine


Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Branislava Goravica, Savo Đurđić, Aleksandar Pantić, Ivan Jovičić, Matija Radojičić i Slavica Milošević Gazivoda, izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija, na osnovu člana 31. stav 1. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017, 7/2018 i 69/2018), na sednici održanoj dana 07.05.2020. godine, doneo je

ZAKLjUČAK

Rok za podnošenje prijava na oglas za izbor predsednika suda koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 27/2020 od 13.03.2020. godine, na oglas za izbor sudija koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 27/2020 od 13.03.2020. godine i u "Sl. glasniku RS", br. 21/2020 od 06.03.2020. godine produžava se do 25.05.2020. godine.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 07.05.2020.
Naslov: Redakcija