Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Vlasnici vozila kod kojih je pogrešno upisan kapacitet sedišta, moraće da, prilikom sledeće registracije, izdvoje dodatna sredstva kako bi ispravili postojeće greške. Automobili koji na zadnjoj klupi imaju samo dva pojasa, moraju da se vode na ukupno četiri sedišta. Ukoliko na zadnjoj klupi ima tri pojasa, zavedeni su kao vozila za pet osoba


Vozač kome saopšte na tehničkom pregledu da mu vozilo koje je do sada bilo registrovano za pet putnika, a na zadnjoj klupi ima dva pojasa, pa je samim tim predviđeno za registraciju za četiri putnika, moraće da da pozamašnu sumu novca za nove papire.

Naime, on neće platiti samo izradu nove saobraćajne dozvole (1.314 dinara), već mu predstoji znatno dublje zavlačenje ruke u džep, što će ga za razne papire koštati minimalno 11.114 dinara.

"Nije dovoljno ni da donese potvrdu proizvođača. Potrebno je da od nadležne laboratorije donese uverenje. U suprotnom, mi te vozače i njihova vozila vraćamo sa linije pregleda", kaže Ana Trifunović iz jednog beogradskog preduzeća koje se bavi tehničkim pregledom.

O čemu se zaista radi, objašnjava direktor Centra za motorna vozila AMSS Milan Božić. "Nema tu nikakvih nepoznanica, već se jednostavno radi o poštovanju slova zakona", kaže Božić.

Sve se radi po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) i Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016 i 7/2017 - ispr.). Ako vozilo ima četiri pojasa, a registrovano je za petoro putnika, jasno je da je to protivzakonito i da se mora regulisati.

Praktično to znači da vlasnik vozila podnosi zahtev za ispitivanje vozila agenciji za bezbednost saobraćaja (cena 300 + 3.000 dinara), zatim ide kod proizvođača vozila, (ovlašćenog uvoznika) da mu izda odgovarajuću potvrdu o stvarnom broju sedišta (cena potvrde se kreće od 1.500 do 12.000 dinara), a onda sa tom dokumentacijom u neku od ovlašćenih laboratorija za ispitivanje vozila.

U centru za motorna vozila AMSS ta usluga košta 5.000 dinara. Zatim po dobijanju uverenja od laboratorije, sva ta dokumenta se ponovo podnose Agenciji za bezbednost saobraćaja, i na kraju sa dobijenim poslednjim papirom od Agencije, odlazi se na tehnički pregled gde se upisuju novi podaci i dobija nova saobraćajna dozvola (1.314 dinara).

Ne zna se tačno koliko ima ovakvih vozila ali prema svemu sudeći, broj je veliki jer je mnogo polovnih automobila uvezenih proteklih godina imalo "falš papire".

Izvor: Vebsajt 021, 11.05.2017.
Naslov: Redakcija