Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA: PRAVILNIKOM JE PROPISANO DA SE BESPOVRATNA SREDSTVA MOGU DOBITI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA SILOSA I PODNIH SKLADIšTA TE NABAVKU NOVE OPREME ZA OBJEKTE NAMENJENE SKLADIšTENJU żITARICA


Država je poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima, odnosno privrednim društvima, zemljoradničkim zadrugama i srednjim školama koji bi da grade nove silose i podna skladišta ili da nabavljaju opremu za skladištenje, obezbedila podsticaje od šest miliona dinara.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura ("Sl. glasnik RS", br. 38/2016 - dalje: Pravilnik), kojim su definisana bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za izgradnju novih objekata za skladištenje žitarica, silosa i podnih skladišta, kao i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica.

Pravilnikom je propisano da se bespovratna sredstva mogu dobiti za izgradnju novih objekata silosa i podnih skladišta te nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica (silose i podna skladišta). Tu spadaju silosni termometri, silosni fini aspiratori, silosni grubi aspiratori, aparati za određivanje mikotoksina, uređaji za hlađenje žitarica, NIT analizatori za proteine sa kalibracijom, uređaji za broj padanja sa laboratorijskim mlinom, uređaji za određivanje sadržaja primesa, sušare…

Subvencionisanje cene izgradnje silosa i podnih skladišta iznosi 40 do 55 odsto cene, bez PDV-a, a iznos podsticaja zavisi od toga da li je korisnik u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko jeste, može računati na najveći povrat, to jest 55 odsto cene, bez poreza.

U Pravilniku se napominje da poljoprivrednici (fizička lica), srednje škole i naučnoistraživačke ustanove koji podnose zahtev za podsticaje mogu imati prijavljenih najviše 50 hektara pod biljnom kulturom za koju se oprema koristi. Dodatni uslovi za izgradnju silosa i podnih skladišta su da u Registru podnosilac zahteva ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura te da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije u njegovom vlasništvu ili uzete u zakup na najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se zahtev podnosi.

Nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa. Takođe, neophodno je da imaju registrovanu pretežna delatnost u Registru privrednih subjekata – skladištenje žitarica, odnosno ako tu delatnost imaju kao jednu od delatnosti navedenih u osnivačkom aktu – za preduzetnike, privredno društvo i zemljoradničku zadrugu.

Predmetna oprema i mehanizacija mora biti kupljena u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do 15. oktobra tekuće. Iznos pojedinačnog računa, kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu, mora biti veći od 50.000 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Za korisnike iz Autonomne pokrajine Vojvodine neophodna je potvrda Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju. Još jedna novina je i potvrda lokalne samouprave (grada ili opštine) da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Urošević, 10.05.2016.
Naslov: Redakcija