Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POSEBAN ZAKON O JEVREJSKOJ IMOVINI ODUZETOJ TOKOM HOLOKAUSTA: €� ZAKONOM BI IZMEđU OSTALOG TREBALO DA SE REGULIšE IMOVINA BEZ NASLEDNIKA, RESTITUCIJA JEVREJSKE IMOVINE I KOMPENZACIJA ZA ODUZETU IMOVINU


Direktor Agencije za restituciju, Strahinja Sekulić, izjavio je da je intenziviran rad na pripremi posebnog zakona o jevrejskoj imovini oduzetoj tokom holokausta, i da će on sigurno biti donet.

Na otvaranju konferencije "Holokaust i restitucija" su prisustvovali gosti iz SAD, šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport, ambasadori SAD, Izraela i Kanade, predstavnici Jevrejske zajedince i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.

"Nadam se da će kao posledica konferencije doći do ubrzanja izrade zakona imovine koja je ostala bez naslednika", rekao je Sekulić.

Predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Ruben Fuks rekao je da je pre nešto više od godinu dana održan prvi skup o holokaustu i restituciji i ubrzo formirana radna grupa za pisanje novog zakona, koji se uglavom odnosi na imovinu bez naslednika, ali da je nažalost održala samo jedan radni sastanak.

Dodao je da je u postojećem Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013 i 142/2014) uzgred pomenut holokaust kao razlog uzimanja i predmet vraćanja.

Predsednik Udruženja javnih tužilaca Srbije, Goran Ilić, rekao je da je Zakon o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) u najtešnjoj vezi sa restitucijom, a da se stiče ponekad utisak da on stvara prostor za takozvanu "sekundarnu viktimizaciju", kada sistem nema odgovarajuću reakciju na potrebe žrtava.

"Prema zakonu o rehabilitaciji, pravo na rehabilitaciju nemaju pripadnici kvinsliških i okupacionih formacija koje su učestvovali i izvršili ratni zločin. Onaj ko je bio pripadnik takvih formacija i onaj ko je izvršio zločin, a sud ne može da dokaže da je bio pripadnik formacije može da bude rehabilitovan. To je problematična odredba", rekao je Ilić.

"Sudovi zbog preopterećenosti i nedovoljne specijalizovanosti za tu temu", naveo je Ilić, "nemaju kapacitet da se u pravoj meri i na pun način posvete ovoj temi, budući da svaka odluka o rehabilitaciji mora da podrazumeva i neko "mini istorijsko istraživanje", a postoji rizik da tužioci, zbog zatrpanosti predmetima, nemaju dovoljno vremena da se posvete tom važnom pitanju".

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport podsetio je da se u zakonu usvojenom 2011. jasno kaže da će Srbija usvojiti poseban zakon o restituciji jevrejske imovine i da EU i Delegacija EU u Beogradu pomno prate implementaciju tog zakona.

"EU snažno podržava Terezinsku deklaraciju i njene smernice o restituciji jevrejske imovine ili kompenzacije za oduzetu imovinu", istakao je on i pozdravio posvećenost gradonačelnika Siniše Malog izgradnji Memorijalnog centra na Starom Sajmištu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 11.5.2015.