Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENA ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE: POMEREN ROK NA 1. JANUAR 2018. GODINE


Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na svojoj sednici 8. maja 2014. godine usvojio Odluku o izmeni Odluke o adekvatnosti kapitala banke (ONLINE). Izmena koja je usvojena u odnosu na važeću Odluku o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011 i 6/2013) je produženje roka - sa 1. januara 2015. godine na 1. januar 2018. godine, do kojeg banke mogu dodeljivati ponder kreditnog rizika 0%, svim izloženostima prema Republici Srbiji i Narodnoj banci Srbije (uključujući i izloženosti koje nisu izražene i ne izmiruju se u dinarima), kao i izloženostima prema državama članicama EU i njihovim centralnim bankama kojima je dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 i koje su izražene i izmiruju se u valuti bilo koje države članice.

Odluka o produženju roka za primenu povoljnijeg pondera kreditnog rizika doneta je nakon razmatranja regulatornog tretmana izloženosti prema državama i centralnim bankama u regulativi EU kojom se usvajaju Bazel III standardi i koja predviđa istu vrstu povoljnijeg tretmana do 31. decembra 2017. godine. Ovo produženje treba da doprinese jačanju stabilnosti bankarskog sektora Srbije i očuvanju njegove dobre kapitalizovanosti i u skladu je sa strateškim opredeljenjem Narodne banke Srbije da regulatorni okvir za poslovanje banaka usklađuje sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.5.2014.