Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2014. GODINI: USVOJENO VIšE PREDLOGA ZAKONA I PREDLOGA ODLUKA, A RAD SE NASTAVLJA 12. MAJA 2014. GODINE


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za subotu, 10. maj 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada;

2. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podneo narodni poslanik Zoran Babić;

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o pravobranilaštvu, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova, koji je podnela Vlada;

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je podnela Vlada;

11. Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podnela Vlada;

12. Predlog zakona o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je podnela Vlada;

13. Predlog odluke o dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koju je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka;

14. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koju je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka;

15. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela predsednik Narodne skupštine;

16. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine;

17. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama (Interparlamentarna unija), koji je podnela predsednik Narodne skupštine;

18. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama (Parlamentarna skupština Crnomorske ekonomske saradnje, Parlamentarna skupština NATO-a), koji je podnela predsednik Narodne skupštine i

19. Predlog odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koje je podnela predsednik Narodne skupštine.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, 5. i 6. dnevnog reda, zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 7, 8, 9, 10. i 11. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 13, 14, 15, 16, 17, 18. i 19. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština je usvojila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama Zakona o privatizaciji obavi odmah po završetku načelnog pretresa tog predloga zakona.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privatizaciji koji je, u ime predlagača, predstavio ministar pravde Nikola Selaković.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u načelu o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privatizaciji.

Narodna skupština nastavlja rad u ponedeljak, 12. maja, u 10.00 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 11.5.2014.