Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJA 6 I 30: U toku je priprema pregovaračkih pozicija za oblasti kompanijskog prava i spoljnih ekonomskih odnosa


Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević očekuje da će do 1. jula, odnosno do kraja predsedavanja Malte EU, biti organizovana još jedna međuvladina konferencija, ali će od odluke država članica Unije zavisiti koliki broj poglavlja ćemo tada otvoriti.

Pregovaračke pozicije za poglavlja 29 - carinska unija i 7 - intelektualna svojina, već su u Briselu.

Navodi da se spremaju još dve pregovaračke pozicije za Poglavlje 6, kompanijsko pravo i Poglavlje 30, koje se odnosi na spoljne ekonomske odnose.

- Mi ćemo sa ova četiri poglavlja biti potpuno spremni, odnosno predati svu dokumentaciju koja je potrebna već do kraja ovog meseca, a onda države članice dalje ocenjuju kada će i da li će doći do otvaranja poglavlja - rekla je Miščević.

Upitana o kompleksnosti tih poglavlja, objasnila je da sem poglavlja koja se odnose na obrazovanje, kulturu i mlade i istraživanje i razvoj koja smo već otvorili i zatvorili, nijedno drugo poglavlje nema takvu vrstu automatskog zatvaranja.

Naš cilj jeste, dodaje, i to je bio zadatak pregovaračkih pozicija, da najpre sagledamo stanje u kome se trenutno nalazimo kada je reč o prenošenju prava i evropskih standarda u domaće pravo.

- U poglavljima - carinska unija, kompanijsko pravo, intelektualna svojina i spoljni ekonomski odnosi, mi što se stepena i nivoa zakonodavstva tiče, stojimo jako dobro i posao u narednom periodu ne bi trebalo da bude težak - navodi Miščević.

Nema, kaže, puno pravila u oblasti kompanijskog prava i spoljnih ekonomskih odnosa, jer je to članstvo u STO koja vodi ovaj posao, a u oblasti prava intelektualne svojine stojimo jako dobro i na dobrom smo nivou.

- Ovde će naš akcenat biti na implementaciji. Ono što treba da dokažemo tokom razgovora o zatvaranju ovih poglavlja jeste da smo u stanju da implemetiramo sve ono što smo usvojili u domaćem pravu - zaključila je Miščević.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.04.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija