Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Pojedine banke odustaju od naplate spornog troška


Banke u Srbiji sve više odustaju od naplate troška obrade kredita, a jedan od glavnih razloga su sve učestalije sudske presude u korist klijenata po kojima banke nisu imale zakonit osnov da naplaćuju ovu vrstu troška, ali i najave novih tužbi kojima se traži povraćaj novca.

Sa ovom praksom počelo je još pre godinu, a sada je veći broj banaka koje, da bi privukle klijente, ne naplaćuju proviziju za obradu kreditnog zahteva.

To međutim, nije samo slučaj za stambene kredite, gde je iznos za ovu vrstu troška i najveći, već i za refinansiranje i gotovinske kredite.

Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, kaže da su najverovatnija dva razloga zašto se banke sada odlučuju na ovaj korak.

- S jedne strane da se izbegne zatezanje odnosa sa klijentima zbog sve više vesti o spornim situacijama i presuda povodom naplate troškova obrade kredita, ali i da se iskoristi prilika u ovom trenutku da na jasan i transparentan način marketinški privuku klijenti dobrom poslovnom politikom - ukazuje prof. Grubišić.

A dok banke polako odustaju od naplate provizije za obradu kredita, klijenti uveliko podnose tužbe za povraćaj novca na osnovu nezakonito naplaćenih troškova obrade kredita.

- Oko hiljadu tužbi je do sada podneto po tom osnovu, a po našim saznanjima do sada je doneto oko pedesetak prvostepenih presuda i šest pravosnažnih u korist klijenata. Banke su bile obavezane da vrate iznose od 50.000 do 400.000 dinara, a što su naplatile na ime troškova obrade - kaže Boško Cerović iz Udruženja "Efektiva".

On ukazuje i da su i oni u Udruženju primetili da banke sve više odustaju od naplate provizije za obradu kredita. Čak su imali i nekoliko slučajeva da banka u startu želi da naplati ovaj trošak, a da kada klijent upozori na presude, one odustanu od naplate tih troškova.

- To znači da je pregovorima i ukazivanjem na zakonske posledice moguće da se ovaj trošak izbegne - ističe Cerović.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 09.03.2018.
Naslov: Redakcija