Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U FEBRUARU


Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju februara iznosile 10,3 milijardi evra čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase (M1) od 311 odsto i oko sedam meseci uvoza robe i usluga.

Najveći devizni priliv u februaru ostvaren je po osnovu intervencija NBS na međubankarskom deviznom tržištu, kupovinom 140 miliona evra, kako bi se ublažile prekomerne dnevne oscilacije kursa. Pored toga, veći priliv ostvaren je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 92,8 miliona evra, dok je neto priliv po osnovu devizne obavezne rezerve iznosio 79,1 milion evra.

Veći odliv iz deviznih rezervi realizovan je po osnovu izmirivanja obaveza Republike Srbije prema inokreditorima u iznosu od 84,2 miliona evra.

Neto devizne rezerve na kraju februara iznosile su 8,1 milijardi evra. To su ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a u okviru aranžmana zaključenog 2009. godine.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 988,6 miliona evra i bio je za 267 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1,7 milijardi evra.

U februaru je zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 2,7%, a Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 140 miliona evra radi ublažavanja preterane dnevne oscilacije kursa.

Realizacija ekonomskog programa koji je podržan stendbaj aranžmanom koji je Republika Srbija 23. februara 2015. godine zaključila s Međunarodnim monetarnim fondom pozitivno će uticati na kretanje deviznih rezervi. Iako Srbija nema nameru da koristi odobrena sredstva, uz minimalne godišnje troškove plaćene za rezervisanje sredstava aranžmana (0,9 miliona evra), pozitivan signal koji se šalje stranim investitorima treba da dovede do povoljnih uticaja na devizne rezerve. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.03.2015.