Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA: JEDNAKA ZARADA ZA ISTO RADNO MESTO, ALI SU MOGUćI I IZUZECI


Reagujući na navode medija da je radna verzija zakona pri kraju i da se razmišlja o mogućnosti da se plate razlikuju u zavisnosti od grada gde zaposleni radi, u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da je osnovna ideja da se za jednak rad primi jednaka zarada i da to neće zavisiti od mesta prebivališta zaposlenog, odnosno sedista poslodavca, ali da će zakon uvažiti specifičnosti pojedinih resora i uslove pod kojima se obavljaju poslovi u njima.

To znači da specifični uslovi rada koji mogu da se razlkuju na istim radnim mestima, u određenim situacijama mogu da dovedu do razlikovanja primanja zaposlenih, kažu u ministarstvu.

Cilj donošenja Zakona o platama je da se na jedinstvenim principima urede primanja svih zaposlenih u državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine, javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama osnovanim zakonom, kažu u ministarstvu.

"Trenutno je u toku obiman rad na katalogizaciji radnih mesta u javnom sektoru, što predstavlja veoma kompleksan izazov. Cilj katalogizacije radnih mesta je da se izvrsi vrednovanje radnih mesta u novom platnom sistemu i određivanje platnih razreda", rečeno je u ministarstvu.

Kako se navodi, to će doprineti pravičnijem i trasparentnijem utvrđivanju primanja zaposlenih.

Izvor: Tanjug, 11.03.2015.