Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI: Neće se plaćati taksa za oglašavanje za izgubljenu ili ukradenu ličnu kartu


Vlada Republike Srbije utvrdila je i skupštinsku proceduru uputila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti.

Jedna od važnijih novina, za sve građane Srbije, jeste da ukoliko izgube ili im neko ukrade ličnu kartu - više neće plaćati taksu za oglašavanje u Službenom glasniku Republike Srbije.

MUP će rešenje o proglašenju lične karte nevažećom, oglasiti na svojoj zvaničnoj veb prezentaciji. Ranije pravilo u ovakvim situacijama bilo je da se lice koje je, na bilo koji način izgubilo ličnu kartu, javi organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu svog prebivališta, koja će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom.

Lična karta koja je rešenjem proglašena nevažećom, oglašavala se u "Sl. glasniku RS", o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. Građanin bi tek nakon izmirenja obaveza, bio u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte.

Važno je napomenuti da je vađenje nove lične karte, nakon nestanka, koštao mnogo više nego vađenje lične karte koja je istekla. U slučaju nestanka, trošak je iznosio 3.553 dinara, a u slučaju isteka - 1.155 dinara.

Ova novina još ne podrazumeva pasoš, čija je cena još paprenija. Ako prvi put vadite pasoš ili je stari istekao, novi ćete platiti 3.600, ali ako izgubite ovaj dokument - novi će vas koštati 5.198 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, 07.02.2020.
Naslov: Redakcija