Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Od 145 mesta antikorupcijska tela u samo 20


Ni godinu i po dana po isteku roka skoro jedna trećina gradova i opština u Srbiji nije usvojila obavezni Lokalni antikorupcijski plan (LAP), pokazuje istraživanje Medijske kutije, čiji su rezultati predstavljeni u Nišu.

Istraživačica i novinarka Vesna Torović je ukazala da je od 145 lokalnih samouprava u Srbiji LAP usvojila 81, a da je lokalno antikorupcijsko telo nadležno za praćenje primene tog plana formiralo samo njih 20, odnosno svaka sedma. Ovakvi rezultati dobijeni su na uzorku od 118 gradova i opština, koji su dostavili informacije i dokumentaciju zatražene po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010).

Torović je rekla da u grupu od 85 gradova i opština koji niti su usvojili LAP, niti formirali takozvano Telo za praćenje primene LAP-a, spadaju Beograd, u kojem živi četvrtina stanovnika Srbije, kao i Niš, koji je bio lider u institucionalnoj borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. U Modelu LAP-a, koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, grad Niš je apostrofiran kao najpozitivniji primer u Srbiji, jer je još 2011. godine, u okviru projekta BIRODI-ja "Gradovi protiv korupcije", usvojio lokalni antikorupcijski plan. Lokalni antikorupcijski forum, koji je od 2013. bio jedino funkcionalno lokalno antikorupcijsko telo u Srbiji, naveden je kao obrazac za "način izbora, organizacije i rada" svih tela za praćenje primene LAP-a.

Zorica Miladinović, menadžerka istraživanja i novinarka, ukazala je da lokalne samouprave u najvećem broju slučajeva nisu želele da odgovore zašto kasni usvajanje LAP-ova, a da je deo njih kao razloge navodio sopstveni "nedostatak ljudskih i finansijskih sredstava, "nedostatak kadrovskih kapaciteta" ili "zauzetost nosilaca izrade LAP-a". Deo lokalnih samouprava je naveo da je razlog za kašnjenje u formiranju tela za praćenje primene LAP-a prilična nezainteresovanost građana od integriteta za ovu vrstu angažmana. Opština Kučevo je navela da je tri puta raspisivala konkurs za članove takvog tela, ali da joj je pristigla samo jedna prijava. Nijedna prijava građana nije stigla na dva konkursa koje su raspisivale Osečina i Ljubovija, kao ni na jedan konkurs Batočine, Kragujevca, Kosjerića ili Čajetine.

Usvajanje LAP-a i formiranje antikorupcijskih tela koja se staraju o njegovoj primeni je obaveza svih lokalnih samouprava po Akcionom planu za Poglavlje 23, koji je donela Vlada Republike Srbije 2016. Modelom LAP-a je predviđeno da LAP-ovi treba da budu usvojeni do 30. juna 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Danas, R. D., 08.02.2019.
Naslov: Redakcija