Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Udruženje banaka Srbije navodi da banke imaju pravo na provizije. Iako su dva klijenta dobila presude, nastaviće naplatu po starom


Banke imaju pravo da naplate troškove obrade kredita. I to po osnovu Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i po osnovu ugovora koje su potpisale sa klijentima - istakao je Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

On je, reagujući na navode udruženja bankarskih klijenata da Zakon o obligacionim odnosima izričito dozvoljava bankama naplatu samo kamate na odobren kredit, istakao da taj propis ne zabranjuje naplatu drugih troškova.

- U nedavnoj presudi Apelacionog suda i saopštenju pojedinih udruženja građana se navodi da, na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, banka nije imala pravo da naplaćuje naknade sem kamate, i poziva se na član 1065. Međutim, taj član ne zabranjuje naplatu drugih troškova. Sud nije uzeo u obzir da se već u sledećem članu tog zakona, 1066, precizira da se ugovorom o kreditu utvrđuje iznos, kao i uslovi davanja, korišćenja i vraćanja zajma - pojašnjava Dugalić.

Na pitanje da li će banke, s obzirom na dve pravosnažne presude u korist klijenata, i dalje nastaviti da naplaćuju ove troškove obrade, Dugalić odgovara potvrdno.

- Zašto bi banke odustale od toga, kada rade po zakonu - kaže Dugalić, napominjući da praksa naplate troška obrade kredita u našoj zemlji ne odudara od prakse zemalja u okruženju i u zemljama EU.

Netačna je informacija da je Narodna banka Srbije navodno zabranila bankama da naplaćuju naknade.

- NBS se u julu 2017. godine obratila bankama sa predlogom da se standardizuje način naplate tih troškova, a ne sa bilo kakvim zahtevom. NBS nije osporila bankama pravo da naplaćuju provizije - istakao je Dugalić.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 10.02.2018.
Naslov: Redakcija