Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O USLUGAMA: OVIM ZAKONOM U DOMAćE ZAKONODAVSTVO BIćE IMPLEMENTIRANA DIREKTIVA O USLUGAMA EU, A POSEBO JE VAżNO USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENE ELEKTRONSKE KONTAKTNE TAčKE - JEKT


Zakon o uslugama, koji je u pripremi, poslužiće kao pravni osnov za uspostavljanje EU standarda u sektoru usluga u Srbiji. Njime se sledi koncept Direktive o uslugama Evropske unije iz 2006. godine i prenose njene temeljne odredbe, među kojima je i uspostavljanje jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT).

JEKT predstavlja servis za besplatno informisanje o uslovima i postupcima za ostvarivanje prava na poslovno nastanjivanje i pružanje usluga. Ovaj svojevrsni objedinjeni elektronski šalter može na početku da služi kao podrška domaćim preduzećima.

Nebojša Lazarević, član užeg pregovaračkog tima za pregovore sa EU ističe da je uspostavljanje JEKT u Srbiji prilika da se neke nepotrebne procedure preispitaju i uklone, odnosno izvrši svojevrsna giljotina propisa. "Ovde je važno da shvatimo da treba dovesti u red i uskladiti rad velikog broja ministarstava, agencija, posebnih organizacija pa i lokalne samouprave... I druge zemlje Jugoistočne Evrope takođe su iskoristile rad na preuzimanju ove evropske direktive da efikasnije iskoordiniraju rad državnih organa u pružanju usluga sopstvenoj privredi. Ni jedna to nije uspela bez jake političke podrške", naveo je Lazarević. 

Izvor: Vebsajt EurActiv Srbija, 11.02.2016.
Redakcija