Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TREĆE SAVETOVANJE JAVNIH BELEŽNIKA ODRŽANO U PERIODU OD 7. DO 9. DECEMBRA NA KOPAONIKU: Glavne teme bile su pitanje arhiviranja predmeta, odnosa sa medijima i novog postupka upisa u katastar nepokretnosti


Treće savetovanje javnih beležnika održano je od 7. do 9. decembra 2018. godine na Kopaoniku, a glavne teme o kojima su učesnici savetovanja razgovarali bile su pitanje arhiviranja predmeta, odnosa sa medijima i novog postupka upisa u katastar nepokretnosti.

Prisutnima se u ime Ministarstva pravde obratila pomoćnik ministra Jelena Deretić koja se osvrnula na 2018. godinu nazvavši je godinom izazova za javnobeležničku profesiju, izazova drugačijih od onih koji su ovu profesiju pratili na samom početku rada, ali jednako zahtevnih.

“Ti izazovi ogledaju se u jasnoj i nedvosmislenoj primeni novog pravnog okvira koji reguliše postupak upisa u katastar nepokretnosti”, istakla je Deretić.

Takođe, ona je podsetila da su pojedine odredbe Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ('Sl. glasnik RS', br. 41/2018) uvele određene novine u srpski pravni sistem, kao i da je svim relevantnim subjektima trebalo vremena da se bolje upoznaju sa izmenama i da ih primene na jednoobrazan način.

Govoreći o novinama u sprovođenju postupka upisa, Deretić je naglasila da su uvedena i nova IT rešenja, što je iziskivalo dodatno angažovanje Ministarstva pravde i Komore javnih beležnika, odnosno samih nosilaca profesije kao neposrednih korisnika.

“Tehnička pitanja sprovođenja ovog Zakona samo ukazuju na činjenicu da je beležnička profesija neizostavni adresar dalje digitalizacije, imajući u vidu opšti trend upotrebe informaciono- komunikacionih tehnologija u pravosuđu generalno”, rekla je Deretić. Ona je dodala da u prilog tome govori i uvođenje nove aplikacije “Promet nepoktetnosti” početkom 2018. godine koju je izradilo Ministartvo pravde, ali i najnovije izmene Zakona o overi potpisa, prepisa i rukopisa.

Govoreći o planovima Ministarstva pravde u narednoj godini, Deretić je ukazala da je planirana dodatna digitalizacije određenih segmenata aktivnosti javnih beležnika. Takođe, ona je ukazala da Ministarstvo pravde i Javnobeležnička komora imaju jako dobru saradnju sa Visokim savetom beležnika Francuske i da se uskoro očekuje potpisivanje Sporazuma između Ministartva pravde Srbije, Javnobeležničke komore sa jedne strane i Visokog beležničkog saveta Francuske, a u cilju razmene iskustava i znanja u oblasti javnobeležništva.

“Ministarstvo pravde je obrazovalo i Radnu grupu za analiziranje kompletnog pravnog okvira koji uređuje nadležnosti javnih beležnika, a članovi grupe su i predstavnici Komore javnih beležnika”, podsetila je Deretić. Takođe, ona je istakla da će podršku ovoj Radnoj grupi pružiti Projekat “EU uz pravdu” koji finansira Evropska unija, a čija je jedna od tri komponente, u potpunosti posvećena daljem razvoju pravosudnih profesija”, istakla je Deretić.

Pomoćnik ministra Jelena Deretić rekla je da su nosioci javnobeležničke profesije za četiri godine postojanja potpuno opravdali ukazano poverenje, a da to pokazuju i rezultati obavljanja poverenih poslova, što otvara vrata i za eventualno preuzimanje i drugih nadležnosti koje su izvorno sudske.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 10.12.2018.
Naslov: Redakcija