Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST


Pravna baza Paragraf Lex

Pokrajinski savet za bezbednost obrazuje se kao savetodavno – stručno telo, u okviru sistema bezbednosti Republike Srbije. Savet se formira u cilju unapređenja prevencije i suzbijanja kriminala, podizanja bezbednosne kulture građana i poboljšanja njihove ukupne bezbednosti, kao i stalne procene bezbednosnog stanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Savet između ostalog, ima zadatak da procenjuje bezbednosni ambijent na nivou pokrajine i da daje smernice za akciono delovanje u okviru prevencije i suzbijanja kriminala na području AP Vojvodine. Pruža pomoć organima lokalne samouprave radi unapređenja bezbednosti i najmanje jednom godišnje, Skupštini AP Vojvodine podnosi izveštaj o svom radu i o proceni bezbednosne situacije na nivou pokrajine.

Savet ima predsednika, zamenika predsednika i četrnaest članova, čiji mandat traje četiri godine. Predsednik tog stručnog tela je predsednik Skupštine AP Vojvodine, a zamenik je potpredsednik Pokrajinske vlade. Članovi Saveta su Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, članovi Pokrajinske vlade, zatim, šest poslanika pokrajinske Skupštine i tri predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. 

Izvor: Vebsajt skupštine AP Vojvodine, 10.12.2014.