Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apeluje na poslodavce i radnike da poštuju zakonske odredbe


Od 25. septembra do 2. oktobra 2016. godine sedam radnika izgubilo je život, zato što se nije vodilo računa o bezbednosti i zdravlju na radu, upozorio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministar je apelovao na poslodavce i radnike da se Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 91/2015 - dalje: Zakon) mora striktno poštovati i sprovoditi i da nijedna odredba u Zakonu nije doneta slučajno, da je svaka odredba tu upravo da bi zaštitila najvažnije - zdravlje i život svakog od učesnika u radnim odnosima.

- Tražim od poslodavaca da sprovode Zakon, tražim od radnika da ga se pridržavaju, a Inspekcija rada će nastaviti i sa većim naporom da se Zakon striktno poštuje i sprovodi i da bar broj povreda bude manji - rekao je ministar.

On je naglasio da je u toku 2015. godine zabeleženo 38 smrtnih povreda i teških povreda na radu sa smrtnim ishodom, a za više od devet meseci ove godine, broj smrtnih povreda i teških povreda na radu sa smrtnim ishodom je 40.

Sve ovo svedoči o povećanoj privrednoj aktivnosti, ali to, nažalost, sa sobom nosi i teške posledice, kada je u pitanju bezbednost i zaštita na radu. Ne vodi se računa o osnovnim zakonskim merama, ne štiti se dovoljno radnik, ne vodi se računa da njegovo radno mesto mora da bude sigurno i bezbedno, istakao je ministar za rad.

On je naveo da je Inspekcija rada od 1. januara do 30. septembra 2016. godine izvršila 40.787 inspekcijskih nadzora, od toga 10.100 nadzora iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ocenivši da je 2015. bila dobra godina za Inspekciju rada i da se može reći da su do tada postignuti i oboreni svi dotadašnji rekordi, ali da je ova godina, što se tiče Inspekcije rada, daleko bolja.

Ove godine smo u radu na crno zatekli 13.180 osoba, prošle godine ih je bilo 10. 401, što je povećanje od 26 odsto, a što je još važnije, poslodavci su na osnovu rešenja naših inspektora zaposlili značajno veći broj osoba nego što je to urađeno prošle godine, tako da smo ove godine, na osnovu rešenja naših inspektora, prijavili, zaposlili, uveli u legalne tokove 10. 975 osoba, a prošle godine ih je bilo 6. 183, rekao je ministar za rad.

Izvor: Vebsajt Vlade Srbije, 09.10.2016.
Naslov: Redakcija