Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Za pet godina notari uradili više od 8,1 milion pravnih poslova


Javni beležnici Srbije su, od uspostavljanja ove pravosudne profesije pre pet godina, uradili više od 8,1 miliona pravnih poslova za koje su nadležni, od čega je najveći broj javnobeležničkih overa - više od šest miliona, saopštila je Javnobeležnička komora.

Tokom pet godina je otvoreno ukupno 198 javnobeležničkih kancelarija.

U saopštenju se podseća da je od 1. marta 2017. overa potpisa prepisa i rukopisa u isključivoj nadležnosti javnih beležnika na područjima gde su javnobeležnička mesta popunjena.

Rezultat petogodišnjeg rada je, kako je naglašeno, i trajno rešenje sedišta Javnobeležničke komore Srbije.

Komora će se tokom septembra useliti u prostorije koje ispunjavaju potrebe rada stručne službe, kao i sprovođenja stručnih obuka i treninga za imenovane javne beležnike i za javnobeležničke pomoćnike i pripravnike.

Povodom jubileja podseća se da je Javnobeležničku komoru Srbije oktobra 2016, na 28. kongresu Međunarodne unije notara (UINL), kao 87. članica primljena u punopravno članstvo te organizacije.

Javnobeležnička komora Srbije je 2017. primljena i u Savet notarijata Evropske unije (CNUE), u svojstvu člana-posmatrača, s obzirom na to da ne može biti punopravni član pošto ne dolazi iz zemlje članice EU.

Ukazano je da je na ovaj način, omogućeno povezivanje javnih beležnika iz Srbije sa kolegama iz ostalih evropskih komora.

Rad javnih beležnika značajno je unapređen uspostavljanjem saradnja sa mnogom komorama evropskih zemalja, a sporazumi o saradnji potpisani su sa Visokim savetom notarijata Francuske, Notarskom komorom Nemačke, Javnobeležničkom komorom Belorusije, a potpisan je i multilateralni sporazum sa komorama Mađarske, Bugarske, Rumunije.

Izvor: Vebsajt Danas, 06.09.2019.
Naslov: Redakcija