Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPITNIK ZA ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE PROMOCIJOM I SPROVOĐENJEM MEDIJACIJE: Povratne informacije dostaviti najkasnije do 17. septembra 2019. godine


Radna grupa za izradu Nacrta izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova je osnovana krajem prošle godine sa zadatkom da izradi radni tekst izmena i dopuna predmetnog zakona, prateća podzakonska akta i Nacionalni strateški okvir za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji. Novim pravnim i institucionalnim okvirom trebalo bi da se postigne održivost sistema, te balans između potrebe za regulisanjem, s jedne strane, i očuvanjem dovoljnog nivoa autonomije volje stranaka i fleksibilnosti, s druge strane.

Od početka godine, Radna grupa intenzivno radi na izradi nacrta pomenutih akata, a inicijalne stručne konsultacije su održane u četiri apelacije sa zainteresovanim stranama u toku aprila 2019. godine.

Kako priprema strateškog okvira podrazumeva i izradu Analize efekata novog Zakona i Nacionalne strategije, neophodno je da se utvrdi postojeće stanje u vezi sa primenom medijacije u Srbiji. Stoga, pozivamo sve relevantne organizacije koje se bave promocijom i/ili sprovođenjem medijacije da popune upitnik koji je dostupan putem sledećeg linka.

Upitnik je izrađen radi efikasnije i kvalitetnije obrade podataka a njegovo popunjavanje zahteva najviše dva minuta Vašeg vremena. Povratne informacije dostaviti što je pre moguće, a najkasnije do utorka, 17. septembra 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 27.08.2019.
Naslov: Redakcija