Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE I DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU: CILJ JE REALIZACIJA PROJEKTA ELEKTRONSKOG PODNOšENJA ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE KLIJENATA I SMANJENJE UKUPNIH TROšKOVA U RADU AGENCIJE


U utorak, 08. septembra 2015. godine, u prostorijama Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji Agencije i Direkcije za elektronsku upravu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, a u cilju realizacije projekta elektronskog podnošenja zahteva i dokumentacije klijenata. Ugovor je sa strane Agencije, potpisao direktor Saša Jaćović, a sa strane Direkcije, direktor Dušan Stojanović.

Potpisivanju ugovora je prethodio sastanak na kojem su utvrđeni praktični aspekti saradnje u obliku zajedničkog projekta i kojem su, pored direktora Jaćovića i Stojanovića, prisustvovali i članovi Projektnog tima Agencije: Tatjana Stojadinović - rukovodilac projekta, Ljiljana Radovanović – koordinator projekta, Vanja Bukvić - koordinator za upravljanje projektima eUprave, kao i Pavle Zelić, zadužen za međunarodnu saradnju u ime Agencije.

Podnošenje dokumentacije u elektronskom obliku je u okvirima Evropske unije široko i već duže vreme zastupljeno. Realizacija ovog projekta u Republici Srbiji uticaće na efikasnije poslovanje kako Agencije tako i nosilaca dozvola, klijenata i farmaceutske industrije te bi takvo unapređenje svakako dovelo i do značajnog smanjenja ukupnih troškova u radu.

Potpisan ugovor detaljno opisuje i formalizuje poslovno tehničku saradnju dve referentne institucije. Razvojem elektronskog poslovanja Agencije poboljšava se informisanost državnih organa, zdravstvenih radnika, farmaceutske industrije i pre svega građana i obezbeđuje se racionalna i bezbedna upotreba lekova i medicinskih sredstava.

Izvor: Vebsajt e-Uprava, 09.09.2015.