Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI: DIREKTORI POSEBNIH ORGANIZACIJA, NJIHOVI ZAMENICI I NAčELNICI UPRAVNIH OKRUGA DOBIJAJU STATUS FUNKCIONERA


Poslanici su usvojili većinom glasova izmene i dopune Zakona o državnoj upravi koji će urediti položaj direktora posebnih organizacija i njihovih zamenika, kao i položaj načelnika upravnih okruga.

Njihov položaj će biti u skladu sa značajem njihovih dužnosti i funkcija u sistemu državne uprave odnosno imaće status funkcionera.

Predložene izmene pandan su funkciji Generalnog sekretara Vlade, koji na centralnom nivou vlasti obavlja istovrsne poslove koje načelnik upravnog okruga izvršava na nivou upravnog okruga.

Izmenama Zakona se omogućava stručnjacima koji obavljaju poslove nastavnika visokoškolske ustanove da istovremeno obavljaju i poslove rukovođenja u posebnim organizacijama, odnosno dužnosti direktora i zamenika direktora posebne organizacije.

Izvor: Tanjug, 10.9.2014.