Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBUSTAVU TOPLOTNE ENERGIJE PO ZAHTEVU KUPACA: Za isključenje sa daljinskog sistema potrebna saglasnost dve trećine vlasnika stanova, pri čemu je isključenje moguće samo van grejne sezone. Svi troškovi izrade idejnog projekta i samo isključenje padaju na teret podnosioca zahteva


Da biste se isključili sa grejanja, morate da imate saglasnost stanara, plaćene sve račune, ali morate da platite i troškove oko izvođenja radova za obustavu grejanja. Tako bar stoji u Pravilniku o uslovima za obustavu isporuke toplotne energije po zahtevu kupaca koje je donelo Udruženje toplana Srbije.

Prema rečima Dejana Stojanovića, predsednika UO Poslovnog Udruženja toplana Srbije, da bi bio isključen sa grejanja, korisnik prvo mora da dostavi pisani zahtev i dokaz o vlasništvu stana ili poslovnog prostora.

- Kupac uz to mora dostaviti i pisanu saglasnost Skupštine stanara, što znači da dve trećine vaših suseda mora biti saglasno s tim. Potreban vam je i dokaz da ste izmirili sve finansijske obaveze - ističe direktor PU Toplane Srbije.

Moraju se ispoštovati i tehničke mogućnosti za obustavu grejanja, pa je potreban idejni projekat objekta.

Ipak, ako vaš stan bude dobijao toplotnu energiju od stanara koji žive do vas, biće vam naplaćivan fiksni deo.

Iako se, prema Stojanovićevim rečima, različit broj podnosilaca zahteva za obustavu toplotne energije beleži od grada do grada, jedno mesto ipak prednjači.

- U toku prošle godine najviše zahteva za odjavu sa sistema daljinskog grejanja bilo je u Nišu - rekao je Stojanović.

Izvor: Vebsajt Blic, A.J., 07.07.2017.
Naslov: Redakcija