Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: Proširena lista lekova. Nove medikamente, pored lekova za karcinome jajnika ili dojke, su dobili i pacijenti sa infektivnim i oftalmološkim bolestima


Novi lekovi koji se nalaze na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) predstavljaju potpuno nove terapijske opcije, a tu su i lekovi koji su terapijska alternativa onim lekovima koji su već bili na listi, čije stavljanje na listu nije zahtevalo dodatna finansijska sredstva u odnosu na već postojeće cene. Pored lekova za karcinome jajnika ili dojke, nove medikamente su dobili i pacijenti sa infektivnim i oftalmološkim bolestima.

- Lekovi na novoj listi koji predstavljaju dodatnu terapijsku opciju omogućiće osiguranicima pravo na nove lekove za lečenje infektivnih i oftalmoloških oboljenja, kao i proširenu primenu za lek za lečenje hematoloških oboljenja, čime će se omogućiti primena tog leka i u lečenju folikularnog limfoma - kaže dr Sanja Radojević Škodrić.

Novina je i lek za lečenje dijabetičnog makularnog edema, kao i lek za lečenje hormone pozitivnog metastatskog karcinoma dojke, što predstavlja jedan od najvažnijih lekova za lečenje ovog oboljenja i standardna je terapija u svim vodičima za lečenje. Prošle godine savremenu terapiju o trošku fonda dobile su žene obolele od karcinoma dojke, ali je tada jedna grupa pacijentkinja sa tumorom dojke ostala bez terapije.

- Sa saznanjima koje posedujemo danas, znamo da karcinom dojke nije jedna bolest, već više različitih, više tumora različitih bioloških i kliničkih osobina, te kao takvi zahtevaju različite terapijske pristupe - kaže primarijus dr Ljiljana Stamatović, načelnica Odeljenja za hemoterapiju na Klinici za medikalnu onkologiju.

Prošle godine, pojašnjava ona, na listu RFZO uvršćena su dva leka za lečenje pacijentkinja obolelih od HER2-pozitivnim karcinomom dojke.

- Taj HER2-pozitivni karcinom dojke čini oko 15 do 20 odsto svih tumora dojke. Sada, ovaj novi lek koji je dodat na listu lekova o trošku RFZO je lek za lečenje pacijentkinja kojima je dijagnostikovan hormon receptor (HR) pozitivni karcinom - objašnjava dr Stamatović, dodajući da te pacijentkinje čine čak dve trećine obolelih od tumora dojke.

U pitanju je nova antiestrogena hormonska terapija koja suštinski predstavlja okosnicu lečenja pacijentkinja sa uznapredovalim HR pozitivnim karcinomom, te je već neko vreme integrisana u sve preporuke za lečenje takvog tumora.

- Ovaj novi lek je suštinska terapija koja će značajno unaprediti lečenje žena. Sada možemo da kažemo da smo načinili vrlo značajan iskorak kada je u pitanju lečenje te velike grupe pacijentkinja - istakla je dr Ljiljana Stamatović.

Na listi se sada nalazi i lek za lečenje karcinoma jajnika kod žena sa retkom mutacijom gena koji predstavlja najsavremeniju terapiju koja se primenjuje u lečenju ovog najsmrtonosnijeg ginekološkog karcinoma.

- Takođe, za lek "brentuksimab" na listi lekova proširena je indikacija za Hodginov limfom, odnosno omogućena je primena i kod pacijenata sa anaplastičnim limfomom. Za lečenje cistične fibroze za inhalacione lekove "tobramycin" i "kolistin" proširena je indikacija na listi lekova tako da se svim osiguranim licima obolelim od ove bolesti omogućava primena leka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja - pojasnila je dr Škodrić.

Lista lekova, osim novih lekova, obuhvata i sniženje cena postojećih lekova usaglašenih sa uporednim cenama u referentnim zemljama i kursom evra koji se primenjuje za obračun cena lekova. Time je omogućeno da će osigurana lica za pojedine lekove na listi izdvajati manje sredstava za procentualnu participaciju. Inače, svi ovi lekovi će biti dostupni osiguranim licima nakon sprovođenja postupka centralizovane javne nabavke.

Izvor: Vebsajt Blic, Andriana Janković, 08.06.2019.
Naslov: Redakcija