Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Roditelji dece obolele od teškog oštećenja moždanih struktura, malignih bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja dobijaju pravo na bolovanje u neograničenom trajanju do detetovih 18 godina, sa naknadom zarade u visini od 100 odsto


Uprkos obećanjima nadležnih da će doći do izmene propisa u zdravstvenom osiguranju, roditelji dece obolele od raka još nemaju pravo na bolovanje tokom kompletnog lečenja deteta. Predstavnici Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (Nurdor) tvrde da su još pre pet godina podneli zahteve kako bi dobili pravo na bolovanje tokom lečenja svoje dece i 100 odsto nadoknade na zaradu s obzirom na drastično povećanje životnih troškova tokom lečenja. 

Slavica Lazić Vuksanović, članica Upravnog odbora Nurdor-a, naglašava da i dalje čekaju na usvajanje izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) kako bi rešili problem bolovanja roditelja čija se deca leče od malignih bolesti i podseća da su već zabeležili loša iskustva roditelja koji su tokom lečenja mališana dobili otkaz zbog dugog izostajanja sa posla. U saradnji sa Advokatskom komorom Srbije sastavili su Inicijativu za promenu zakonskih akata i podataka, koju su još 2013. godine uputili na nekoliko relevantnih adresa, ali su odgovor i zanimanje za nju dobili, kako kaže Lazić Vuksanović, samo od Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine, kojim je tada predsedavao prof. dr Dušan Milisavljević. Inicijativa je prvi put ušla u skupštinsku proceduru u decembru 2013. godine. 

Nažalost, nije se našla na dnevnom redu jer je početkom 2014. godine raspuštena Narodna skupština Srbije i raspisani su novi izbori. Profesor Milisavljević je, na našu molbu, 4. novembra 2014. godine ponovo podneo skupštini naš predlog izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju. U decembru 2014. godine poslanici odbijaju da stave na dnevni red predlog izmene zakona, a 19. februara naredne godine vlada je dala predlog Narodnoj skupštini da odbije naš predlog zakona. Nakon naše burne reakcije, zatražene su informacije o predlogu i insistirano je na formiranju radne grupe koja će ga još jednom razmotriti – pojašnjava Lazić Vuksanović. 

Početkom 2015. godine Nurdor je predao inicijativu Ministarstvu zdravlja i tvrde da su u maju te godine dobili informaciju da je komisija napravila predlog izmene zakona koji je poslat Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje na finansijsku analizu. 

Po planu, naredni korak je predviđao da predlog zakona bude prosleđen Ministarstvu finansija i Ministarstvu rada i socijalne politike na mišljenje, a nakon toga da odmah bude poslat vladi na usvajanje bez javne rasprave. Od tada smo dobili informaciju da će ipak morati da ide na javnu raspravu, kao i razne uopštene informacije. Trenutno roditelji imaju pravo na bolovanje od četiri meseca, a činjenica je da u proseku lečenje deteta obolelog od raka traje oko dve i po godine – dodaje Lazić Vuksanović.

U Ministarstvu zdravlja objašnjavaju da je Nacrtom zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno pravo na punu naknadu zarade za roditelje dece obolele od teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta do 18 godina. Nacrt navedenog zakona je u fazi izrade finansijskih efekata, nakon čega sledi pribavljanje mišljenja Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Posle toga, Nacrt zakona upućuje se Vladi Republike Srbije, koja utvrđuje Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju i dostavlja ga Narodnoj skupštini. 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu godišnje od raka oboli oko 200.000 dece, a kod nas do 350 najmlađih. Rak je izlečiv u 70 odsto slučajeva, a kod nekih oblika kancera i do 90 odsto. Mališani se leče u Institutu za onkologiju i radiologiju, Institutu za majku i dete, Dečjoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj, klinikama u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Izvor: Vebsajt Politika, Danijela Davidov-Kesar, 06.06.2018.
Naslov: Redakcija