Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATIZACIJI: PROCES PRIVATIZACIJE DRUšTVENIH FIRMI MORA BITI ZAVRšEN DO KRAJA 2015. GODINE, OSIM ZA 17 PREDUZEćA čIJI JE ROK PRODUżEN


Privatizacija društvenih firmi u Srbiji mora biti završena u zakonski definisanim rokovima, bez odlaganja.

Prema rečima Dragana Stevanovića, državnog sekretara u Ministarstvu privrede, krajnji rezultat tog procesa biće pozitivan uticaj na rast privrednih aktivnosti u našoj zemlji.

Od 526 preostalih društvenih preduzeća, već su raspisani javni pozivi za 37 preduzeća, koja treba da nađu nove vlasnike do 31. oktobra 2015. godine, 17 preduzeća će imati rok da nađu nove vlasnike u narednih godinu dana, jer su Zakonom o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015) izuzeti od prinudne naplate poverilaca, a ostala preduzeća biće privatizovana do kraja 2015. godine, naveo je Stevanović.

"Odlaganja privatizacije neće biti", poručio je Stevanović i dodao da preduzeća koja generišu gubitke i traže subencije od države više ne mogu posluju.

Radnici koji budu ostali bez posla u privatizaciji biće zaposleni kroz otvaranje novih radnih mesta uz pomoć novih investicija i prekvalifikacije.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.06.2015.