Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O GLAVNOM GRADU: IZMENAMA ZAKONA OPšTINE ćE DOBITI MOGUćNOST DA OSNIVAJU JAVNA KOMUNALNA PREDUZEćA, DA SAMI DEFINIšU NAKNADU ZA PORODILJE, IZNOS DEčJEG DODATKA


Beograd će u 2016. godinu ući sa jasno definisanim Zakonom o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon), koji određuje nadležnosti grada u odnosu na republiku, ali i novim uređenjem u odnosu na opštine, rekao je gradonačelnik Beograda, Siniša Mali.

On je naglasio da se paralelno sa izmenama Zakona, radi i na izmenama Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013) i da je plan da se on usvoji do kraja 2015. godine.

Želimo da se Gradska uprava decentralizuje i da opštine dobiju veća ovlašćenja, jer svaka opština zna šta je najbolje za njene građane – rekao je Mali.

On je pojasnio da će izmenama Zakona opštine imati mogućnost da osnivaju javna komunalna preduzeća, da sami definišu naknadu za porodilje, iznos dečjeg dodatka.

Kao primer gde je potrebno da se definiše nadležnost grada, gradonačelnik je naveo:

  • Lipovačka šumu i Košutnjak, koji su u nadležnosti republike, a u koje je grad spreman da investira;
  • nad radom katastra, koji je republička inistitucija, kako bi poboljšali efikasnost te institucije;
  • u oblasti inspekcije, naročito inspekcijskog nadzora održavanja stambenih zgrada i stanova, jer postoji problem sa fasadama, kao i sa tim što tek trećina zgrada ima formirane skupštine stanara.
Izvor: Vebsajt Beoinfo, 10.06.2015.