Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAšTITI żIVOTNE SREDINE: DO KRAJA 2015. GODINE NOVI PROPIS KOJI ćE USPOSTAVITI ODRżIV SISTEM FINANSIRANJA żIVOTNE SREDINE


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine radi na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US - dalje: Zakon), kako bi se uspostavio održiv sistem finansiranja životne sredine, koji očekujemo do kraja godine, izjavila je državna sekretarka, Stana Božović.

"Ministarstvo treba da pruži svu potrebnu pomoć, ali i da predstavi lokalnim samoupravama ciljeve, planove, rokove i potrebna finansijska sredstva za proces pridruživanja EU", navela je Božović.

Ona je podsetila da je Ministarstvo isplatilo 1,9 milijardi duga prema reciklažnoj industriji i istakla da je u martu raspisan Konkurs za podsticaje kojim će biti dodeljeno 2,3 milijardi dinara.

Ona je dodala da je u toku priprema Zelenog fonda i da Ministarstvo radi na potrebnim izmenama i dopunama Zakona, kako bi se uspostavio održiv sistem finansiranja životne sredina.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.06.2015.