Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BANKE PRODUŽILE ROKOVE OTPLATE GOTOVINSKIH KREDITA DO 80. GODINE: U zavisnosti od visine penzije klijenti se mogu zadužiti do 1,2 miliona dinara sa maksimalnim rokom otplate do deset godina. Svaki kredit je osiguran kod osiguravajuće kuće, tako da su zaštićeni i klijenti i banka


Sve više banaka odlučilo je da produži rokove otplate gotovinskih kredita za najstarije građane. Tako, penzioneri mogu da koriste ove zajmove i do svoje 80. godine! Za bankare, najstariji građani su najbolji klijenti, jer na vreme izmiruju svoje rate. Zato im nude sve više pogodnosti. Zavisno od penzije mogu da se zaduže do 1,2 miliona dinara sa maksimalnim rokom otplate do deset godina. Svaki keš kredit je osiguran kod osiguravajuće kuće, tako da su zaštićeni i klijenti i banka.

Kod većine banaka trošak osiguranja snosi upravo banka. Penzioneri sve češće uzimaju gotovinske kredite i za članove svoje familije koji su mlađi, ali ne mogu da se zaduže. Krediti su uglavnom iskoriste za kupovinu bele tehnike, uređenje stanova, ali i za kupovinu automobila.

Kamate su prilagođene penzionerima i kreću se od 9,90 do 14 odsto na dinare. Gotovo sto odsto zajmova odobrava se u domaćoj valuti, jer su sada kamate pristupačnije, a izbegava se i rizik od kretanja strane valute.

- Klijentima nudimo "veteran plus" gotovinske dinarske i kredite za refinansiranje, kreirane u skladu sa zahtevima i potrebama penzionera. Maksimalni iznos kredita je do 1,2 miliona dinara, sa rokom otplate do 120 meseci. Obezbeđenje kredita čine menica korisnika kredita i polisa osiguranja života, gde troškove premije osiguranja života snosi banka. Korisnici kredita mogu biti i klijenti drugih banaka, bez prenosa penzije - kaže Vladimir Matevski, direktor Odeljenja za odnose sa javnošću Komercijalne banke.

Ukoliko penzioner uzme gotovinski kredit od 200.000 dinara na 60 meseci, sa kamatom od 13,95 odsto, mesečno će vraćati 4.650 dinara. Naravno, iznos rate mora da bude usklađen sa visinom penzije. Zavisno od banke, mesečna obaveza po kreditu može da optereti penzionerska primanja do 30 ili 40 odsto. Penzioner mora da prima najmanje 20.000 dinara penzije da bi dobio gotovinski kredit, ali ima i banaka koje su spustile ovaj iznos na 15.000 dinara.

Gotovinski krediti za penzionere su osigurani, tako da se u slučaju smrti, obaveze ne prenose na supružnike, odnosno naslednike. Troškove dalje otplate pokriva osiguranje. Zbog toga su ovi zajmovi izuzetno traženi. Banke daju i gotovinske kredite za refinansiranje ostalih obaveza koje klijent ima, kao što su raniji zajmovi, kreditne kartice, dozvoljeni minus.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Moravčević, 04.04.2018.
Naslov: Redakcija