Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO "PRAVOSUDNI ISPIT" 15. MARTA 2019. GODINE


Društvo sudija Srbije, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, sprovodi projekat Doprinos sudija jačanju nezavisnosti i kvaliteta sudske vlasti kao pretpostavke pravne države. U okviru ovog projekta Društvo sudija razrađuje i komponentu Unapređenje stručnih znanja i veština sudija, kroz koju pokušava da detektuje sve izazove sa kojima se susreću mladi pravnici na svom putu do sudijske profesije, kao i da predloži smernice za unapređenje sistema stručnog osposobljavanja sudija.

Prva tema, kojom se Društvo sudija bavilo na okruglom stolu Formiranje budućih sudija, odnosila se na mogućnost unapređenja praktičnih znanja koja se stiču na fakultetu, dok je pravosudni ispit tema kojom će se Društvo sudija baviti na narednom okruglom stolu. Kroz debatu o ovoj temi Društvo sudija će sa sagovornicima pokušati da utvrdi da li je pravosudni ispit izgubio svoju svrhu, uvođenjem novih ispita kako za sudije, tužioce i advokate, tako i za nove pravosudne profesije, kao i da li njegova forma odgovara zahtevima pravosuđa.

Okrugli sto Pravosudni ispit će se održati 15. marta 2019. godine, sa početkom u 17 časova u Maloj sali Medija centra, Terazije 3.

Svoje učešće potvrdite mailom na drustvosudija@gmail.com ili telefonom na broj 011/4082 574, najkasnije do srede 13. marta 2019. godine.

Izvor: Društvo sudija Srbije, 08.03.2019.