Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: DA BI SE TRGOVAC NEPOSREDNO OBRATIO POTROšAčU TELEFONOM, ELEKTRONSKOM POšTOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA KOMUNIKACIJE NA DALJINU, DUżAN JE DA PRIBAVI SAGLASNOST KUPCA ZA TAKVO OBRAćANJE, A ZATIM DA SE PRILIKOM SVAKOG POZIVA PREDSTAVI I NA JASAN I NEDVOSMISLEN NAčIN POTROšAčA OBAVESTI DA GA POZIVA IZ KOMERCIJALNIH RAZLOGA. NASRTLJIVO PONAšANJE SE PREKRšAJNO SANKCIONIšE, A PROPISANE NOVčANE KAZNE, ZA PRAVNA LICA, IZNOSE OD 300.000 DO 2.000.000 DINARA


Gotovo da ne prođe nedelja, a da nam na fiksni telefon ne stigne neočekivani poziv sa veoma primamljivom ponudom. Prodaja putem kol-centra sve je masovnija u Srbiji, pa je tako sve više firmi koje svoje potencijalne kupce pozivaju telefonom.

Protiv nasrtljivog poslovanja postoje propisi, ali su nejasni i neprecizni po pitanju sankcija, tako da su prodavcima odrešene ruke prilikom zloupotrebe telefonskih podataka. Goran Macura, načelnik Odeljenja za opšti nadzor u Sektoru tržišne inspekcije, kaže da je Zakonom o zaštiti potrošača("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon) regulisano neposredno oglašavanje "na daljinu" i da je netačno da je takvo oglašavanje zabranjeno.

- Da bi se trgovac neposredno obratio potrošaču telefonom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, dužan je da pribavi saglasnost kupca za takvo obraćanje, a zatim da se prilikom svakog poziva predstavi i na jasan i nedvosmislen način potrošača obavesti da ga poziva iz komercijalnih razloga - naglašava Macura. - Prema odredbama ovog Zakona, zabrana takvog oglašavanja odnosi se na ono koje se sprovodi bez prethodnog pristanka potrošača.

Ukoliko su građani uznemireni pozivanjem anonimnih trgovaca, koji im nude robu i usluge za koje nisu dali saglasnost, a naročito posle njihovog izričitog zahteva da prestanu sa takvom praksom, građani mogu da se obrate tržišnoj inspekciji.

- Napominjemo da, ukoliko ima osnova, tržišna inspekcija će pokrenuti postupak inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti uzimajući u obzir navode iz prijava građana - dodaje Macura. - Takvo nasrtljivo ponašanje se i prekršajno sankcioniše, a propisane novčane kazne iznose od 300.000 do 2.000.000 dinara.

U potrošačkim organizacijama kažu da nije zabranjeno da nas razni trgovci zovu telefonom i nude svoj proizvod po "specijalnoj ceni", ali je, kaže Zakon, i te kako zabranjeno da to čine protiv naše volje. Trgovac ima pravo na jedan poziv, ako ponovo pozove, posle treba pozvati nadležnu inspekciju.

Potencijalni kupci se najčešće pozivaju na prezentaciju proizvoda gde "ne moraju ništa da kupe" ukoliko to ne žele. Posebno je aktuelna prodaja uz "besplatnu" večeru, pod uslovom da se okupi najmanje četvoro-petoro potencijalnih mušterija...

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

2. Ograničenje upotrebe pojedinih sredstava komunikacije na daljinu

Neposredno oglašavanje

Član 38

Zabranjeno je neposredno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka potrošača.

Zabranjeno je neposredno oglašavanje drugim sredstvima komunikacije na daljinu, bez prethodnog pristanka potrošača.

Ako je potrošač izričito pristao na oglašavanje telefonom, faksom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, trgovac je dužan da pre nego što učini oglašavanje određene robe ili usluge, na jasan i nedvosmislen način, na srpskom jeziku, obavesti potrošača o komercijalnoj svrsi aktivnosti.

Oglašavanje sredstvima komunikacije na daljinu

Član 40

Trgovac je dužan da prilikom oglašavanja sredstvima komunikacije na daljinu oglasnu prirodu poruke i identitet pravnog ili fizičkog lica u čije ime se vrši oglašavanje istakne na jasan i razumljiv način.

Trgovac je dužan da promotivne igre, nadmetanja i specijalne ponude označi na jasan i razumljiv način i da uslove učešća u promotivnoj igri ili nadmetanju, odnosno uslove pod kojima važi specijalna ponuda objavi na način koji omogućava da budu lako dostupni, jasni i razumljivi potrošaču.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. Marinković, 09.03.2016.
Naslov: Redakcija