Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA: PREDVIđENO JE UVOđENJE VIšIH CENSUZA ZA PREKRšAJE ZA KOJE SE INSTITUT PREKRšAJNOG NALOGA MOżE PRIMENITI, UVEćAVANJE NOVčANE KAZNE ZA FIKSNI IZNOS I ZA FIZIčKA I ZA PRAVNA LICA, POJEDNOSTAVLJUJE SE ODLUčIVANJE U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU I POBOLJšAVA DOSTAVLJANJE PREKRšAJNOG NALOGA. PREDLOG ZAKONA PREDVIđA DA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA I LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU IZRICATI NALOGE U FIKSNOM IZNOSU


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima predviđeno je uvođenje viših censuza za prekršaje za koje se institut prekršajnog naloga može primeniti, uvećavanje novčane kazne za fiksni iznos i za fizička i za pravna lica, pojednostavljuje se odlučivanje u drugostepenom postupku i poboljšava dostavljanje prekršajnog naloga. Predlog zakona predviđa da Autonomna pokrajina Vojvodina i lokalne samouprave mogu izricati naloge u fiksnom iznosu, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković, obrazlažući Predlog zakona poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kako je ministar naveo, od početka primene Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 - dalje: Zakon), 1. marta 2014. godine, saobraćajna policija izdala je ukupno 1.123.364 prekršajnih naloga. Od tog broja samo 1,48 odsto ili 16.625 osporeno je po osnovu zahteva za sudsko odlučivanje, te da je broj dobrovoljno plaćenih novčanih kazni iz prekršajnih naloga vrlo veliki - 835.245 i čini visokih 75 odsto. To je, prema njegovim rečima, značajan napredak u odnosu na 20 odsto dobrovoljno plaćenih kazni izrečenih sudskim presudama. Selaković je naveo i da je na osnovu izdatih prekršajnih naloga dobrovoljno plaćen iznos od 16,7 miliona evra.

Ministar je rekao da je u toku primene Zakona uočena potreba bržeg zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja, pa je potrebno ukinuti neopravdana ograničenja za zaključenje sporazuma o priznanju.

On je rekao da su ograničenja na koja treba ukazati kao problem u praksi, na primer kod prekršaja kod kojih raspon predviđene novčane kazne po drugim propisima sa stanovišta zaključenja sporazuma krajnje neracionalan i necelishodan, poput kazni od 800.000 do milion dinara ili od 100.000 do 120.000 dinara.

Ukazala se potreba i za daljim unapređivanjem odredaba Zakona o dostavljanju, o prekršajnom nalogu i druge manje izmene u cilju preciznijih odredaba i otklanjanju nedoumica u primeni Zakona.

Selaković je naveo da je potrebno rešiti problem ograničenja mogućnosti sporazumevanja okrivljenih i podnosilaca zahteva u odnosu na obim zaprećene zaštitne mere.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija