Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: AKO POVERENIK NE MOżE SPROVESTI SVOJE REšENJE PRINUDNOM MEROM, ODNOSNO NOVčANOM KAZNOM, VLADA MU NA NJEGOV ZAHTEV PRUżA POMOć U POSTUPKU ADMINISTRATIVNOG IZVRšENJA TOG REšENJA - PRIMENOM MERA IZ SVOJE NADLEżNOSTI, ODNOSNO OBEZBEđIVANJEM IZVRšENJA REšENJA POVERENIKA NEPOSREDNOM PRINUDOM


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Vladi Republike Srbije 7 zahteva u kojima od Vlade traži da ona u skladu sa obavezama iz člana 28 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - dalje: Zakon) obezbedi izvršenje rešenja koje je Poverenik doneo u postupcima po žalbama podnetim protiv JP Srbijagas i kojim je naložio davanje traženih informacija od javnog značaja.

Rešenja se odnose na informacije o troškovima za reprezentaciju, o donatorstvima i sponzorstvima Srbijagasa, o plaćenim penalima, o platama, dnevnicama i drugim izdacima, ugovore o angažovanju i plaćanju spoljnih saradnika i informacije odnosno dokumentaciju u vezi sa sprovođenjem tendera.

Prethodno, pre obraćanja Vladi Republike Srbije, Poverenik je na zahtev tražioca informacija u postupku administrativnog izvršenja u svih 7 slučajeva izrekao novčane kazne od po 200.000 dinara odnosno ukupno 1.400.000 dinara.

Budući da i nakon plaćanja kazni JP Srbijagas nije postupila po nalozima koji su po Zakonu obavezujući i konačni, Poverenik je zatražio od Vlade da ona shodno svojoj zakonskoj obavezi obezbedi izvršenje rešenja merama neposredne prinude.

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

Obaveznost i izvršenje rešenja Poverenika

Član 28

Rešenja Poverenika su obavezujuća, konačna i izvršna.

Administrativno izvršenje rešenja Poverenika sprovodi Poverenik prinudom (prinudnom merom, odnosno novčanom kaznom), u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

U postupku administrativnog izvršenja rešenja Poverenika ne može se izjaviti žalba koja se odnosi na izvršenje.

Ako Poverenik ne može sprovesti svoje rešenje na način iz stava 2. ovog člana, Vlada mu na njegov zahtev pruža pomoć u postupku administrativnog izvršenja tog rešenja - primenom mera iz svoje nadležnosti, odnosno obezbeđivanjem izvršenja rešenja Poverenika neposrednom prinudom.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 09.02.2016.
Naslov: Redakcija