Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OD 1. JANUARA 2019. GODINE DOSTUPNA JEDINSTVENA ELEKTRONSKA EVIDENCIJA O DRŽAVLJANIMA: Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi po službenoj dužnosti mogu da pristupaju podacima i da uverenje o državljanstvu RS dobijaju iz sistema


Od 1. januara 2019. godine uz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uspostavljena je nova jedinstvena elektronska evidencija o državljanima. To znači da sve institucije, koje koriste informacioni sistem za razmenu podataka po službenoj dužnosti, mogu da pristupaju podacima o državljanima na teritoriji cele Srbije.

Podaci o državljanstvu su ranije uglavnom bili u papirnom obliku, uz veliku mogućnost zloupotrebe.

"Identifikacija službenika nije postojala – svako je mogao da kopira ili prepiše podatke i kasnije ih zloupotrebi. Centralna baza ima logove gde su svi pristupi registrovani", objašnjava Slobodan Nedeljković iz MUP-a.

Jedinstvena evidencija omogućava rad novih sistema elektronske uprave ali, pre svega, znači uštedu vremena i građanima i službenicima.

"To konkretno znači da neće više morati da nose uverenje o državljanstvu od šaltera do šaltera, da dokazuju nešto što država već zna – da su oni državljani RS, već će službenici u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi po službenoj dužnosti moći da pristupaju tim podacima i da dobijaju praktično iz sistema uverenje o državljanstvu RS", ističe direktor Kancelarije za E-upravu Mihailo Jovanović.

Na ovaj način, državni organi razmenili su gotovo milion podataka.

"Ovo su osnovne evidencije, pored matičnih knjiga i knjige državljana, sledeći korak je registar stanovništva koji će objediniti 13 evidencija koje vode različite institucije. Objedinjavanjem ovih evidencija, ovo je prvi put da država ima sve evidencije o građanima na jednom mestu", rekla je Marina Dražić iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Podaci o državljanima poslednjih 70 godina vođeni su u više od 300 različitih baza podataka, od kojih mnoge nisu bile potpune jer nisu sadržale JMBG. U narednom periodu, ostaje da se i ti podaci upotpune.

Izvor: Vebsajt RTS, Biljana Radulović, 06.01.2019.
Naslov: Redakcija