Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA: Nove šifre u primeni od 1. januara 2019. godine


Od 1. januara ove 2019. godine počela je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018 - dalje: Odluka). Vlada Republike Srbije donela je ovu Odluku 17. jula prošle godine, a primena novih šifara počinje od 2019. godine.

Do usvajanja te Odluke, čiji je sastavni deo i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u proteklih 28 godina i koje su uslovile nestanak nekih zanimanja i pojavu sasvim novih.

Osim toga, do sada postojeći šifarnik zanimanja i stručne spreme objedinjavao je nekadašnje stručne spreme i zanimanje u jedno, a sada je to razdvojeno jer se radi o dva različita obeležja radno aktivnog stanovništva. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pripremilo je Šifarnik zanimanja koji se sastoji od nove liste zanimanja i pripadajućih šifara. Nova lista zanimanja rezultat je višegodišnjeg rada stručnjaka iz oblasti zapošljavanja i usklađena je s potrebama tržišta rada u Srbiji, uz konsultacije s poslodavcima i relevantnim institucijama.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je Šifarnik nivoa kvalifikacija umesto dosadašnjeg Šifarnika stepena stručne spreme jer je donošenjem Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018) utvrđen novi sistem za uređivanje nivoa i vrsta kvalifikacija.

Imajući u vidu da su šifarnici u primeni od 1. januara, od izuzetne je važnosti da se svi njihovi korisnici, u prvom redu poslodavci i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ali i drugi subjekti u čijoj je nadležnost vođenje evidencije u oblasti rada, praćenje i analiziranje rada i tržišta radne snage, kao i planiranje i razvoj ljudskih resursa, upoznaju s konceptom i sadržajem novih šifarnika da bi ih nesmetano koristili. Pripremljeni su priručnici za primenu šifrrnika i formiran je portal na internet strani Ministarstva rada, odnosno Nacionalne službe za zapošljavanje, u cilju lakše primene novih šifarnika, postavljanja elektronskih šifrarnika radi lakšeg pretraživanja i da bi korisnici mogli dobiti odgovore na sva relevantna pitanja.

Privredna komora Srbije će narednih dana realizovati nekoliko informativnih sesija u više gradova Srbije da bi se svi upoznali s novim šifrarnikom za šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.

Kućepazitelj, baštovan, sobarica, čuvar plaže, bebisiterka, kućne pomoćnice, ulični pevač, step igrač, stend-ap komičar, mađioničar, žongler, klovn, disk-yokej, akrobata, folklorni igrač u novom šifarniku imaju svoju šifru zanimanja. Šifru imaju i krotitelj konja, frizer za pse, krovopokrivač, pomoćnik kamenoresca, vatrostalni zidar, pozorišni tesar, radnik na kremiranju, lični sobar, astrolog, batler, somelije, lovac, hajkač, krečar, šumski sekač, uzgajivač svilene bube, merilac vremena – normirac, zalagaoničar, krupije...

Šifru zanimanja dobili su i maseri-kupeljari, trgovci otpadom, ulični prodavci, internet prodavci, hostese, bioenergetičari, voditelji aukcije, salameri mesa/ribe, sušioničari mesa/ribe, mlinari začina, skelari, čamdžije, perači sudova... Dobili su ih i patrijarh, sveštenik, pastor, rabin, teolog, hodža, muftija...

Postavljač plakata i reklama, ulični distributer letaka, čistač cipela, ulični prodavac novina, šinter, čistač ulice, dostavljač novina, nosač prtljaga, peglar, užar – samo su neka od zanimanja koja imaju šifru zanimanja. Osim Šifarnika zanimanja, od prvog dana ove godine u primeni je i Šifarnik nivoa kvalifikacija, Šifarnik država, Širarnik opština i Šifarnik naselja u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 08.01.2019
Naslov: Redakcija