Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: Ukida se pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe od dana početka primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim će se urediti jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016) predviđeno je ukidanje povraćaja PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, kao jedne od mera koje su dogovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom, što ni u kom slučaju ne predstavlja opterećenje za nove roditelje. Pojedini roditelji pozdravljaju predlog ukidanja povraćaja PDV-a za bebe, ali samo u slučaju da se za isto toliko poveća roditeljski dodatak.

Predloženim izmenama više roditelja će ostvariti pravo na ovu naknadu, jer će svi roditelji koji imaju pravo na roditeljski dodatak dobiti uvećanje. Sa druge strane, roditelji više neće morati da prolaze kroz dugotrajnu proceduru prikupljanja fiskalnih računa, njihovu verifikaciju i odobrenje od strane Poreske uprave, već će im novac jednokratno biti uplaćen na račun.

Poreska uprava, će do primene ove mere redovno i u roku procesuirati podnete zahteve i roditelji će dobiti povraćaj PDV-a u skladu sa važećim zakonskim propisom.

Ukidanje prava na refundaciju PDV-a stupiće na snagu od dana početka primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, čija je izradau nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izvor: Vebsajt RTV, Sandra Iršević, 10.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija