Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PORESKE UPRAVE: Modernizacija Poreske uprave neophodna je kako bi se za tri do pet godina nivo sive ekonomije spustio na prosek zemalja centralne i istočne Evrope, odnosno na oko 25 odsto. PU će tokom 2017. godine osnovati novi organizacioni deo - sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima


Rešavanje problema privređivanja u sivoj zoni, u kojoj se prema procenama u Srbiji "vrti" oko 30 odsto bruto domaćeg proizvoda, nije moguće bez jake Poreske uprave. Na to već više od godinu dana ukazuje i Fiskalni savet, koji opominje da ubrzanje započetih reformi u Poreskoj upravi mora da bude jedan od prioriteta Vlade u srednjem roku, kako bi se za tri do pet godina nivo sive ekonomije spustio na prosek zemalja centralne i istočne Evrope, odnosno na oko 25 odsto.

Po računici Fiskalnog saveta, time bi se ostvarili dodatni poreski prihodi veći od jedan odsto BDP, te je "jasno da reforma Poreske uprave može pružiti važnu podršku započetoj fiskalnoj konsolidaciji i ublažiti rizik od neuspeha".

Poreska uprava u Srbiji ima 567 inspektora terenske kontrole i 104 poreska policajca. Analiza Fiskalnog saveta pokazuje da je ukupan broj zaposlenih u PU među najnižim u grupi uporedivih država u regionu.

Iako je najveći sistem u okviru Ministarstva finansija sa više od 6.200 zaposlenih, Srbija ima jednog zaposlenog u Poreskoj upravi na 1.161 stanovnika.

Za ovu reformu Srbija ima Program transformacije Poreske uprave za period 2015 - 2020. godina. Zapošljavanje stotinu novih inspektora samo je deo plana.

- Nameravamo da racionalizujemo mrežu filijala, da zaokružimo sistem uvođenja elektronskih prijava na sve poreske oblike, da uradimo strukturnu kadrovsku reformu i još mnogo toga - kaže Dragana Marković, direktorka Poreske uprave.

Markovićeva za ovu godinu najavljuje osnivanje novog organizacionog dela - sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima.

- Veće punjenje budžeta, suzbijanjem nelegalnog poslovanja, moguće je povećanjem broja inspektora i terenskih kontrola, boljom kvalifikacionom strukturom i zaustavljanjem negativne selekcije pri napredovanju, prestankom prakse zaduživanja Poreske uprave sporednim poslovima, unapređenjem kontrole, time što će se ona zasnivati na proceni rizika od utaje poreza - naveo je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić.

Osim toga, smatra Arsić, važno je i da se pojednostave poreske procedure, kao i da drugi državni organi, kao što su MUP, tužilaštvo i sudstvo, bolje obavljaju svoj deo posla u suzbijanju sive ekonomije.

Izvor: Vebsajt Novosti i Dnevnik, 09.01.2017.
Naslov: Redakcija