Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Stav akademske zajednice je da se Zakonom umanjuju dostignute autonomije obrazovnih ustanova. Navode da se Ustavom RS garantuje autonomija univerziteta, kao posebno ljudsko pravo i propisuje da se jednom dostignuti nivo u ostvarivanju nekih ljudskih prava dalje ne može smanjivati


Konferencija univerziteta Srbije, Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Srpska akademija nauka i umetnosti traže izmenu ili donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju. Smatraju da Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017), usvojen krajem septembra 2017. godine, umanjuje dostignute autonomije obrazovnih ustanova. Pismo je upućeno ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenu Šarčeviću i predsednici Vlade RS Ani Brnabić, a posle sastanka ovih institucija sa predstavnicima resornog ministarstva.

Stav akademske zajednice je jedinstven, tvrdi profesor Dejan Popović, koji je i sam bio uključen u izradu prednacrta zakona, i jedan je od autora prethodnog. Malo toga je, kaže, od predloženog ostalo u finalnoj verziji Zakona.

Prof. Dejan Popović, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje kaže da ono što je zamereno je da je taj postupak bio nedovoljno transparentan, da je u prvoj fazi pripreme prednacrta postojalo učešće predstavnika akademske zajednice, a da se u nekom trenutku, uvid u to kako se dalje odvija priprema ovog važnog zakonskog teksta izgubio.

"I na kraju su se pojavila rešenja koja ni u jednom trenutku nisu bila prihvatana od strane pripadnika akademske zajednice. Autonomija univerziteta znači da pripadnici akademske zajednice nisu držani službenici", kaže Popović.

Finansiranje visokoškolskih ustanova regulisaće se posebnim zakonom, smanjen je broj predstavnika akademske zajednice u regulatornim telima, čime se, tvrde profesori umanjuje dostignuta autonomija obrazovnih ustanova.

"Sa druge strane imamo i Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) koji garantuje autonomiju univerziteta, kao posebno ljudsko pravo i koji takođe propisuje da se jednom dostignuti nivo u ostvarivanju nekih ljudskih prava dalje ne može smanjivati", kaže Popović.

Zajedničkom sastanku rektorskog saveta KONUS-a, Akademije i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje prisustvovali su i državni sekretari Ministarstva prosvete, koje se za sada, po ovom pitanju, ne oglašava.

Izvor: Vebsajt RTS, Natalija Sinanović, 07.11.2017.
Naslov. Redakcija