Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Udruženje sindikata penzionera Srbije podnelo inicijativu Narodnoj skupštini RS za ukidanje Zakona i vraćanje usklađivanje penzija dva puta godišnje. Penzioneri traže kvalitativnu promenu upravljačke strukture PIO fonda, kako bi oni koji su uplaćivali i koji i danas uplaćuju u Fond stekli pravo da njime i upravljaju


Tokom 2014. godine nisu postojali opravdani ekonomski razlozi za donošenje protivustavnog zakona kojim su smanjene penzije, već se efikasno punjenje budžeta moglo realizovati uspešno i na druge načine, kao što su progresivno oporezivanje građana prema imovinskom stanju, disciplinovano naplaćivanje poreza i doprinosa, carina i kazni.

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS), 6. oktobra 2016. godine, je Narodnoj skupštini Republike Srbije predalo dva zakonska predloga. Prvi se odnosi na poništavanje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014), kojim su one, kako navode, protivustavno umanjene, privremeno na neograničen rok i kojim bi se vratilo usklađivanje penzija dva puta godišnje. Drugim bi se omogućila kvalitativna promena upravljačke strukture PIO fonda, kako bi oni koji su uplaćivali i koji i danas uplaćuju u Fond stekli pravo da njime i upravljaju.

- Ekonomija Srbije krupnim koracima grabi ka ekonomskom i svakom drugom prosperitetu, pa smatramo da je vreme da se penzionerima, koji su podneli najveći teret stabilizacije državnog budžeta, osim javno izrečenih reči zahvalnosti, započne sa vraćanjem pripadajućih prinadležnosti, kao i svega što im je do sada uzeto - kaže Molorad Vujasinović, predsednik USPS.

I Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica pridružilo se inicijativi i zahtevu da se prestane sa diskriminacijom 740.000 srpskih penzionera.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 07.10.2016.
Naslov: Redakcija