Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 9.10.2014. GODINE: UTVRđEN PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Zakonom se stvaraju uslovi za to da se zdravstvena dokumentacija i evidencije u oblasti zdravstva vode na jedinstven način u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi i drugom pravnom licu koje obavlja zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom.

Sveobuhvatnost informacija o pacijentima i toku lečenja, koje će na pristupačan način biti na raspolaganju zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, unaprediće proces lečenja i omogućiti bolji kontakt i veću posvećenost pacijentu.

Razlozi za donošenje novog zakona uslovljeni su unapređenjem planiranja i efikasnog upravljanja sistemom zdravstvene zaštite, kao i prikupljanje i obrada podataka u vezi sa zdravstvenim stanjem stanovništva u cilju racionalnog korišćenja svih raspoloživih resursa u sistemu zdravstvene zaštite (kadar, oprema i prostor, lekovi i medicinska sredstva, informaciono-komunikacione tehnologije).

Takođe, sa druge strane, uvođenjem informaciono-komunikacionih tehnologija u praksu sprovođenja zdravstvene zaštite stanovništva racionalizuje se pristup zdravstvenoj zaštiti kako sa aspekta pacijenta, tako i sa aspekta zdravstvenog radnika.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 9.10.2014.