Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 27. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. OKTOBRA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 27. sednici odlučio o 2 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 142. stav 4. i člana 146. st. 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05, 106/06, 57/11, 110/12 i 119/12) nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Sud je ukinuo meru obustave izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba člana 142. stav 4. i člana 146. stav 5. navedenog Zakona, koja je utvrđena tačkom 2. Rešenja Ustavnog suda IUz-361/2012 od 22. maja 2013. godine ("Službeni glasnik RS", broj 55/13). (predmet IUz-361/2012)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 16. stav 2, člana 18. st. 2. i 3. i člana 19. stav 3. Pravilnika o finansijskom i materijalnom poslovanju Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, koji je donela Skupština Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije 10. januara 2013. godine, nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-38/2013)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 9.10.2014.