Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFUNDACIJA NOVCA ZA JEFTINE AVIO-KARTE: Najjeftinije tarife ne dozvoljavaju povraćaj novca, dok one manje restriktivne dozvoljavaju, ali uz plaćanje takozvanih penala. Najfleksibilnije tarife (najskuplje) dozvoljavaju obično besplatnu refundaciju


Kada je početkom jula kupila avio-kartu za Ameriku, naša državljanka nije ni slutila da zbog ozbiljnih zdravstvenih problema neće moći da se pojavi na letu zakazanom za 30. jul. Karte za dete i sebe je platila 180.000 dinara preko jedne domaće turističke agencije, a čim je saznala da ipak neće na put, agenciji je dostavila medicinsku dokumentaciju kako bi otkazala kartu i refundirala novac.

Međutim, ubrzo je dobila odgovor da novac ne može biti vraćen jer su takva pravila avio-kompanije i da zdravstveni razlozi ne mogu biti uslov za refundaciju, čak iako je na vreme otkazala kartu. Pitanje ove gospođe je vrlo često, kažu u turističkim agencijama. Međutim, malo je onih koji znaju da je novac od plaćene avio-karte vrlo teško refundirati uglavnom zbog pravila koja su vrlo stroga i na nivou međunarodne asocijacije avio-kompanija, ali i na nivou svake pojedinačne avio-kompanije.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže da se putnici prilikom kupovine avio-karata uglavnom vode cenom i da nemaju naviku da se raspitaju o uslovima pod kojim je kupuju.

Kada avio-kompanija pusti karte u prodaju ona ih deli po klasama (prva, biznis i ekonomska), ali ekonomska obično ima nekoliko tarifa. Najjeftinije (najrestriktivnije) karte su u najnižoj tarifi koja podrazumeva da se ne može menjati datum polaska, sedište, pa ni novac u slučaju otkaza putovanja. Ukoliko biste želeli da nešto menjate, poput datuma odlaska, takva karta bi sigurno imala i drugačiju, odnosno višu cenu – objašnjava Seničić i dodaje da bi i u tom slučaju svaku promenu datuma polaska putnik bio dužan dodatno da plati.

Najjeftinije tarife ne podrazumevaju izmene i povraćaj novca. To je pravilo koje propisuje Međunarodna asocijacija avio-kompanija, ali i svaka kompanija pojedinačno ima svoja pravila. Postoje izuzeci, kada zbog nedobijanja vize putnik otkazuje let, ali ni to ne prihvataju sve avio-kompanije, pa čak i s odbijenicom iz ambasade.

U praksi, kada se kupuju ovakve karte putnicima savetujemo da kupe polisu osiguranja od otkaza putovanja, a ono može da se dobije u našim osiguravajućim kućama i košta oko četiri odsto vrednosti karte. Ovo je vrlo važno posebno ako su putnici iz takozvane rizične grupe (stariji, ljudi koji imaju malu decu, nepredvidiv posao...) i mogu da očekuju da iz bilo kog razloga otkažu putovanje. Tek uz polisu putnik je u potpunosti zaštićen i može da refundira novac direktno od osiguranja – objašnjava Seničić i dodaje da je krajnje vreme da putnici počnu i na ovaj način da razmišljaju kako bi, pre svega, sebe zaštitili u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Turistička agencija ima pravo da potražuje sve troškove koje je imala u ovom slučaju i tu ni inspekcija putniku ne može pomoći jer bi i da putnik prijavi agenciju ona dostavila odgovor avio-kompanije u kojoj su jasno naznačena važeća pravila.

U turističkim agencijama savetuju da prilikom kupovine karte putnici ne misle samo o ceni nego da od agenta zahtevaju da im objasni sve o tarifi kojoj karta pripada. Obično se promotivne karte prodaju po prihvatljivim cenama, ali se one ne mogu menjati niti se novac refundira (osim u slučaju smrti, ali u nekim avio-kompanijama ni tada). Putnici bi trebalo da se informišu o svim detaljima pre kupovine karte, objašnjavaju u agencijama.

Čak i osnovna tarifa ne mora imati mogućnost povraćaja novca u slučaju otkaza putovanja. To zavisi od pravila avio-kompanije i od tarifnog sistema. Avio-kompanije određuju mogućnost povraćaja (refundabilnosti) karte i to pravilo uključuju u uslove tarife. Najjeftinije tarife, naime, ne dozvoljavaju povraćaj novca, dok one manje restriktivne dozvoljavaju, ali uz plaćanje takozvanih penala, odnosno nadoknade. Najfleksibilnije tarife (najskuplje) dozvoljavaju obično besplatnu refundaciju.

Ukoliko je karta refundabilna to znači da se može otkazati (s doplatom ili bez nje) sve do planiranog putovanja. Međutim, ako se putnik s takvom kartom ne pojavi na letu (ček in završen), a prethodno nije otkazao svoju kartu, ona se više ne može "naplatiti".

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 07.08.2018.
Naslov: Redakcija