Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3 odsto


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu, pre svega, očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Nakon ovogodišnjeg minimuma u aprilu, inflacija se, očekivano, vratila u granice cilja i u junu je iznosila 2,3% međugodišnje. I prema avgustovskoj centralnoj projekciji, očekujemo da će se međugodišnja inflacija i u naredne dve godine kretati u granicama cilja. Do kraja 2019. inflacija će najverovatnije biti ispod centralne vrednosti cilja, s tim da će joj se privremeno približiti u prvim mesecima naredne godine zbog efekta niske baze s početka ove godine. Inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede i dalje su niska i usidrena oko cilja od 3% i za godinu i za dve godine unapred.

Izvršni odbor je ocenio da efekti prethodnog ublažavanja monetarne politike doprinose privrednom rastu, koji se ubrzava i koji je, prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, u prvoj polovini ove godine iznosio 4,5% međugodišnje. Prema oceni Izvršnog odbora, visok doprinos privrednom rastu potiče od investicija, koje će u narednom periodu omogućiti nastavak rasprostranjenog rasta izvozno orijentisanih oblasti privrede. Rast investicija podržan je povoljnim uslovima finansiranja i rastom kreditne aktivnosti, kao i prilivima stranih direktnih investicija, koje više nego u punoj meri pokrivaju deficit tekućeg računa platnog bilansa i doprinose njegovom smanjenju u srednjem roku.

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog neizvesnosti na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. Kretanje svetske cene nafte i dalje je volatilno, iako se, prema fjučersima, očekuje stabilizacija do kraja 2018, a zatim i nešto niži nivo do kraja 2019. godine. Zbog rasta cena nafte očekuje se i nešto viša inflacija u međunarodnom okruženju ove godine. Takođe, očekuje se nastavak normalizacije monetarnih politika vodećih centralnih banaka, Sistema federalnih rezervi SAD i Evropske centralne banke, što bi moglo negativno da se odrazi na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Pored toga, neizvesnost postoji i u pogledu geopolitičkih i trgovinskih tenzija i mogućih efekata na rast svetske ekonomije i volatilnost na robnim i finansijskim tržištima. Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period.

Izvršni odbor je usvojio avgustovski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen 15. avgusta. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 6. septembra 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 09.08.2018.
Naslov: Redakcija