Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE


Privrena Komora Srbije PKS će preko Zakona o zaštiti prirode otvoriti pitanje održivog razvoja i održive ravnoteže između ekonomskog i ekološkog razvoja.

Novi Zakon biće važan za buduće zelene investicije u zaštićenim privrednim dobrima, kaže Siniša Mitrović, samostalni savetnik za domaće i EU propise u zaštiti životne sredine PKS.

-Smatram da će ovo biti početak priče o zelenoj ekonomiji, cirkularnoj ekonomiji, da lokalni i ekonomski razvoj u zaštićenim privrednim dobrima postane deo održivog razvoja Srbije, naglasio je Mitrović tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti prirode.

Usklađivanje sa međunarodnim obavezama koje su preuzete utvrđivanjem međunarodnog ugovora u oblasti biodiverziteta i prekograničnog prometa divljih vrsta kao i usklađivanje sa EU propisima, prvenstveno sa direktivama o staništima, pticama, o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima i Uredbom saveta o zaštiti flore i faune regulisanjem njihove trgovine, samo su neki od razloga za donošenje novog Zakona o zaštiti životne sredine, objasnila je Aleksandra Došlić, predstavnica iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Gordana Jančić, izvršni direktor sektora za šume i zaštitu životne sredine JP "Srbija šume" rekla je da se to preduzeće zalaže za uređenje čuvarske službe zaštićenih područja, jer je veoma važno da se prirodna bogatstva očuvaju, zaštite i da se sa njima održivo upravlja.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 09.07.2015.