Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. JULA 2015. GODINE ČETVRTO POSEBNO SLUšANJE AKCIONE GRUPE ZA REFORMU POLITIčKOG SISTEMA I SEDNICA ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE


Četvrto posebno slušanje Akcione grupe za reformu političkog sistema biće održano u petak, 10. jula 2015. godine, sa početkom u 10 časova, u Maloj sali.

Obrazlaganje predloga za reformu političkog sistema predstavnika Poslaničke grupe Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Poslaničke grupe Demokratska stranka i Poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije.

35. sednica Odbora za spoljne poslove biće održana u petak, 10. jula 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

-Usvajanje zapisnika sa 33. i 34. sednice Odbora za spoljne poslove

1.Inicijative za posete

2.Redovne aktivnosti stalnih delegacija

3.Izveštaji o realizovanim posetama

4. Realizovani parlamentarni kontakti

5. Ostali realizovani kontakti              

6. Razno. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 09.07.2015.