Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRżANA NA NIVOU OD 6 ODSTO


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 9. jula 2015. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 6 odsto.

Razmatrajući aktuelna monetarna i makroekonomska kretanja i projekcije, Izvršni odbor je konstatovao da se međugodišnja inflacija kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, ali da će se u narednim mesecima vratiti u ciljani okvir.

Na povratak inflacije u granice cilja uticaće efekti do sada preduzetih mera monetarne politike, kao i faktori koji su u prethodnom periodu imali privremeno dezinflatorno dejstvo, poput očekivanog rasta regulisanih cena i iscrpljivanja efekata pada cena primarnih proizvoda.

Trajniji dezinflatorni efekti i dalje će dolaziti od niske agregatne tražnje i niske inflacije u međunarodnom okruženju. Od početka godine beleže se povoljniji rezultati u pogledu ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti, što uz fiskalnu konsolidaciju, doprinosi smanjenju eksterne neravnoteže i stabilnosti deviznog tržišta, konstatovao je Izvršni odbor.

Donoseći odluku o zadržavanju referentne stope, Izvršni odbor je imao u vidu efekte dosadašnje relaksacije monetarne politike i njen uticaj na očekivani povratak inflacije u granice cilja, kao i potencijalne rizike po osnovu dešavanja vezanih za grčku krizu koji upućuju na opreznost. I pored toga što su direktni efekti na srpsku ekonomiju, koji proističu iz ekonomskih veza sa Grčkom, relativno mali, Izvršni odbor je ocenio da postoje rizici u pogledu indirektnog negativnog uticaja grčke krize na tokove kapitala i troškove servisiranja kreditnih obaveza zemalja u usponu, uključujući i Srbiju.

Nastavak uspešne realizacije mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, uz aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, značajno doprinosi održivosti javnih finansija i smanjenju izloženosti Srbije eksternim šokovima, pa i negativnim efektima koji mogu proisteći iz pomenutih rizika, ocenio je Izvršni odbor.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. avgusta 2015. godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 09.07.2015.