Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: USTAVNI SUD POKREćE POSTUPAK ZA UTVđIVANJE USTAVNOSTI ODREDABA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAćAJA NA PUTEVIMA I ZAKONA O JAVNOM TUżILAšTVU


Ustavni sud je, na sednicima održanim 9. jula 2015. godine, kojima je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, doneo je odluku da se u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- pokrene postupak za utvrđivanje ustavnosti odredaba čl. 312. i 313. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) - (predmet IUz-196/2013).

- pokrene postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 73. st. 2. i 5. Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014).

Izvor: Vebsajt Ustavni sud Srbije, 09.07.2015.