Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: OD 8. JUNA 2016. GODINE ORGANI UPRAVE SU DUżNI DA PO SLUżBENOJ DUżNOSTI PRIBAVE PODATKE OD DRUGOG ORGANA UMESTO STRANAKA. SLUżBENICI KOJI NE BUDU RAZMENJIVALI PODATKE U ROKU OD 15 DANA I TO BESPLATNO, ZA PREKRšAJ ćE BITI KAżNJENI NOVčANO U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA


Od 8. juna 2016. godine državna uprava prilikom izdavanja dokumenata od stranaka ne sme da traži podatke koje već ima u službenim evidencijama.

Uprava praktično više neće smeti da traži izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, ali ni državljanstvo i dokaz o prebivalištu. Službenici će iz svih baza morati da pribavljaju i podatke o porezu, o tome da je dete redovan učenik, kao i ugovore o kupovini ili zakupu nepokretnosti.

Na ovaj način građani bi trebalo da uštede vreme, ali i novac. Ipak, i dalje ćemo morati da prilažemo podatke o zaradi, zaposlenju i uverenja o zdravstvenom stanju jer njih nema u službenoj evidenciji.

Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički kaže da građani zahvaljujući Zakonu o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) "više neće trošiti đonove obilazeći šaltere, jer oni nisu tu radi države, a pogotovo ne da budu njeni kuriri".

- Država je tu radi građana i reč je o jednom partnerstvu, da se bolje komunicira i radi. Zakon donosi promenu načina rada i primer koji to pokazuje je to što će uprava sada morati da objavljuje i čini vidljivim svako svoje postupanje sa građanima, kako bi oni mogli da provere da li se prema njima postupilo kao prema drugima - kaže Udovički.

Poručuje i da se razmena podataka između uprave ne naplaćuje i da će se smanjiti ukupan broj plaćanja i ukupan iznos koji se plaća da bi se jedna usluga postigla.

Izvor: Vebsajt Blic, Suzana Lakić, 08.06.2016.
Naslov: Redakcija