Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI ZAKONSKE ODREDBE PO KOJOJ SUDIJE MORAJU PO SILI ZAKONA DA SE PENZIONIŠU KADA NAVRŠE 40 GODINA STAŽA


Ustavni sud, na predlog Vrhovnog kasacionog suda trebalo bi da oceni ustavnost zakonske odredbe po kojoj sudije moraju po sili zakona da se penzionišu kada navrše 40 godina staža

Zakon o sudijama naći će se „pod lupom” Ustavnog suda. Ovaj sud trebalo bi da oceni ustavnost člana 59 ovog zakona koji propisuje da sudijama radni vek prestaje kada navrše 40 godina staža bez mogućnosti da bude produžen dok sudija ne navrši 65 godina života, kako to predviđa radno i penziono zakonodavstvo.

ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US i 101/2013)

3. Navršenje radnog veka

Član 59

Sudiji prestaje radni vek kad navrši 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja, po sili zakona.

4. Trajni gubitak radne sposobnosti za obavljanje

 

 

Predlog za ocenu ustavnosti ovog člana Zakona o sudijama podneo je Vrhovni kasacioni sud sa obrazloženjem da je on suprotan Ustavu, međunarodno priznatim standardima i ratifikovanim konvencijama, kao i važećem radnom i penzionom zakonodavstvu.

Ovo je prvi predlog za ocenu ustavnosti nekog zakona koji je podneo Vrhovni kasacioni sud. Inicijativom za ocenu ustavnosti ovog spornog člana ustavnom sudu obratilo se i Društvo sudija Srbije.

– Treba praviti razliku između predloga koji je podneo Vrhovni kasacioni sud, kao ovlašćeni predlagač i inicijative koju je podnelo Društvo sudija kao nevladina organizacija. Predlog znači da je Ustavni sud dužan da pokrene postupak za ocenu ustavnosti konkretne odredbe zakona, što sa inicijativom nije slučaj – objašnjava „Politikin” sagovornik.

U podnetom predlogu, u koji je „Politika” imala uvid, navodi se između ostalog da Vrhovni kasacioni sud smatra da je „propisivanje staža osiguranja kao osnov za prestanak sudijske funkcije i razloga za penzionisanje suprotan Ustavu i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava”.

– Njime se vrši diskriminacija sudija u odnosu na ostale građane Srbije po osnovu starosti, jer starosna granica za penzionisanje koja važi za sve građane Srbije, ne važi za sudije – navodi se u predlogu.

U Vrhovnom kasacionom sudu smatraju da je Zakon o sudijama ukinuo pravo sudije na „pun učinak” radnog veka:

– Iz pravosudnog sistema Republike Srbije ovakvom odredbom Zakona o sudijama, biće isključene, to jest penzionisane, one sudije koje su na vreme ili pre roka završile fakultet i odmah zatim zasnovale radni odnos jer ispunjavaju 40 godina staža osiguranja. Sudije koje su kao studenti duže studirale ili pravile pauzu posle studija a pre zasnivanja radnog odnosa, ostaće u pravosudnom sistemu Srbije do 65 godina starosti bez obzira na to da li će istovremeno imati i 40 godina staža osiguranja – kažu u Vrhovnom kasacionom sudu.

Zakonodavstva susednih republika i pojedinih evropskih država ne sadrže odredbu sličnu onoj u Zakonu o sudijama koja propisuje da sudije po sili zakona odlaze u penziju kada napune 40 godina radnog staža. Tako u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Makedoniji sudije mogu da rade dok ne navrše 65 godina života.

Mađarska je pokušala da izmeni svoje zakone i snizi starosnu granicu sudija, tužilaca i notara za odlazak u penziju sa 70 na 62 godine. Međutim, Evropski sud pravde je doneo odluku da je Mađarska na ovaj način povredila svoje obaveze koje proističu iz direktive Saveta evropske unije.

Izvor: www.politika.rs, Miroslava Derikonjić